Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Atbalstīts informatīvais ziņojums “Zinātnes un augstākās izglītības finansējuma sasaiste ar zinātnisko institūciju starptautiskā novērtējuma rezultātiem”

Valdība atbalstījusi informatīvo ziņojumu “Zinātnes un augstākās izglītības finansējuma sasaiste ar zinātnisko institūciju starptautiskā novērtējuma rezultātiem”. Informatīvais ziņojums iezīmē starptautiskā izvērtējuma tālāko sasaisti ar zinātnes un arī augstākās izglītības finansējumu Latvijā, tajā skaitā iezīmējot galvenos pamatprincipus attiecībā uz lielāko valsts budžeta programmu zinātnē – zinātnes bāzes finansējumu.

Plānotās izmaiņas zinātnes bāzes finansējumā ir vērstas gan uz administratīvā sloga mazināšanu un lielāku caurspīdīgumu, gan lielāku piešķirtā finansējuma stabilitāti, prognozējamību un snieguma veicināšanu. Integrācija ar starptautiskā novērtējuma rezultātiem ir nodrošināta arī ar iekšējo un ārējo konsolidāciju un pārvaldības uzlabošanu, kur nozīmīga ir sasaiste ar Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu (ANM) Latvijai. Vienlaikus saistībā ar bāzes finansējuma aprēķinu jaunais modelis piedāvā būtiski palielināt rezultatīvo rādītāju nozīmi finansējuma piešķīrumā, būtiski mainot esošo pieeju, kur gandrīz 90% aprēķina ietekmē tieši zinātnieku skaits slodzēs.
Pārejot uz jauno aprēķina formulu, rezultatīvajiem rādītājiem tiktu piešķirts 60% īpatsvars līdzšinējo 10% vietā. Paredzēts, ka jaunais zinātnes bāzes finansējuma modelis aprēķinos balstīsies uz zinātnisko institūciju zinātniskajiem darbiniekiem izmaksāto atalgojumu, īstenotajiem pētniecības līgumpētījumiem un zinātniskās darbības rezultātiem, tajā skaitā izcila līmeņa zinātniskajām publikācijām.
Tāpat modelis balstīsies uz jauno zinātnieku ataudzes nodrošināšanu, papildu finansējumu par augstiem starptautiskā novērtējuma rezultātiem un atbalstu nacionālas nozīme zinātniskajai infrastruktūrai no 2024.gada.
Pēc ziņojuma apstiprināšanas IZM līdz šī gada februāra beigām izstrādās jaunus zinātnes bāzes finansējuma Ministru kabineta noteikumus. Šī gada valsts budžetā zinātnes bāzes finansējumam papildus piešķirti 7,6 miljoni eiro, kas ļaus zinātniskajām institūcijām attīstīties, lai zinātnes bāzes finansējums varētu nodrošināt to stratēģisko mērķu sasniegšanu.