Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Atbalstu LIZDA prasībām izsaka Latvijas lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodbiedrība

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) saņeēmusi vēstuli, kurā Latvijas lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodbiedrība (LLPNA) izsaka atbalstu arodbiedrības izvirzītajām prasībām, kuras tika nosūtītas Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) 2022. gada 18. augustā.

LLPNA, atbilstoši Darba strīdu likuma 14.pantam, pieprasa izpildīt LIZDA izvirzītās prasības:

1) Izglītības likuma 53. panta trešās daļas izpilde, kas nosaka, ka pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā. Pedagogu darba samaksas grafiks jāizstrādā saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021. – 2027. gadam noteiktajiem pedagogu darba samaksas palielinājuma principiem un plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem, un jāapstiprina nākamo piecu gadu periodam, sākot no 2023. gada;

2) darba slodzes sabalansēšana visiem pedagogiem no 2023. gada.

 

LLPNA uzskata, ka izvirzītās prasības ir samērīgas attiecībā pret pedagogu ieguldīto darbu, tādejādi sekmējot izglītības un zinātnes nozares attīstību valstī.