Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Atkārtoti aktualizējam jautājumu par finansējumu profesionālās ievirzes izglītības sporta programmu pedagogu darba samaksai

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) un Biedrība Latvijas Sporta izglītības iestāžu “Direktoru padome” 2023.gada 16.novembrī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijai lūdza rast iespēju tikties ar LIZDA un LSIIDP, lai risinātu problēmu ar valsts budžeta finansējuma nepietiekamību profesionālās ievirzes sporta izglītības pedagogu darba samaksai. Atkārtoti vēršam uzmanību, ka finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības pedagogu darba samaksai tiek piešķirts nepilnā apmērā (vidēji 87%), sporta programmu pedagogiem nav iespējams apmaksāt visus pienākumus, slodzi nav iespējams sabalansēt atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Nepieciešams steidzami meklēt risinājumu, lai akreditētajām profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām nodrošinātu valsts finansējumu, kas pienākas šo programmu īstenotājiem saskaņā ar MK 21.12.2021. noteikumos Nr.885 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” noteiktajiem kritērijiem un kārtību, 100% apmērā. Ja netiek nodrošināts nepieciešamais valsts finansējums, pastāv risks, ka tas var ietekmēt sporta izglītības programmu kvalitāti un sasniegumus sportā ilgtermiņā, apdraudēt bērnu un jauniešu iespējas saturīgi pavadīt brīvo laiku, kā arī rada riskus nodarbinātības stabilitātei sporta pedagogiem

Pamatojoties uz augstāk norādīto, lūdzam Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes Sporta apakškomisijā steidzamības kārtā izskatīt jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksas pieauguma un slodzes balansēšanas nodrošināšanai 2024.gadam un finansējuma nodrošināšanu 100% apmērā turpmākajiem periodiem.