Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA ar sadarbības partneriem atklātā vēstulē aicina ministri I. Šuplinsku uzlabot komunikāciju un sadarbību

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) nosūtīja atklāto vēstuli izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai ar aicinājumu  uzlabot komunikāciju un sadarbību ar izglītības un zinātnes nozares pārstāvjiem. Atklāto vēstuli parakstīja vadošās izglītības un zinātnes nozares organizācijas, vecāku organizācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Lielo pilsētu asociācija.

 

ATKLĀTĀ VĒSTULE

 

 

Rīgā

 

01.12.2020.

Izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai

Informācijai:

Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam

Saeimas  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas

priekšsēdētājam Arvilam Ašeradenam

Jaunajai konservatīvās  partijas

Valdes priekšsēdētājam Jānim Bordānam

 

Par izglītības un zinātnes ministres sadarbību

ar nozares organizācijām

 

Izglītības un zinātnes nozares (turpmāk – nozares) vadošās organizācijas un vecāku organizācijas (tostarp biedrība “Pirmsskolas izglītības asociācija”, kas tehnisku iemeslu dēļ nav starp vēstules parakstītājiem) kopīgā atklātā vēstulē izsaka atbalstu daudzām izglītības un zinātnes nozares reformām – gan jau uzsāktajām, gan iecerētajām, taču vēlamies norādīt, ka nepiekrītam nekvalitatīvām, neizdiskutētām un sasteigtām reformām, kas negatīvi  ietekmē pedagogu un zinātnieku darba dzīves kvalitāti, izglītības un zinātnes nozari un sabiedrību kopumā.

Atklāta un sabiedrībai pieejama valsts pārvalde ir viens no Valsts pārvaldes iekārtas likuma mērķiem. Likumā noteikts, ka šī mērķa sasniegšanai iestāde savā darbībā iesaista sabiedrības pārstāvjus. Iespēja visām ieinteresētajām personām līdzdarboties ir arī viens no Attīstības plānošanas sistēmas likumā noteiktajiem principiem. Negatīvi vērtējam, ka nereti izglītības un zinātnes nozares reformas tiek virzītas  bez konsultēšanās ar sociālajiem un sadarbības partneriem, starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmes klātienē vai attālināti praktiski nenotiek vai notiek formāli, par būtiskiem grozījumiem normatīvajos aktos atzinumu sniegšanas termiņi ir neadekvāti īsi, kā arī bieži sociālo un sadarbības partneru paustie  priekšlikumi un iebildumi  netiek ņemti vērā vispār. Par nepieņemamu uzskatām, ka daudzas pārmaiņas un reformas izglītības un zinātnes nozarē tiek apstiprinātas bez atbilstošiem, daudzveidīgiem resursiem to kvalitatīvai un pilnvērtīgai īstenošanai.

Uzskatām, ka veiksmīgs sociālais dialogs ir atkarīgs no pilsoniskās sabiedrības spējas nodrošināt lēmumu pieņemšanas procesa atklātību un caurredzamību, interešu grupu iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā un sadarbības kultūru. Uzskatām, ka būtiski stiprināt Izglītības un zinātnes ministrijas un nozares vadošo organizāciju savstarpējo sadarbību, uzticēšanos, mēģinot rast vienotu nostāju par kvalitatīvu reformu virzīšanas nozīmi un nepieciešamo resursu nodrošināšanu reformu  īstenošanai. Par būtisku uzskatām veidot un stiprināt  cieņpilnu, profesionālu, konstruktīvu, demokrātisku un uz labas pārvaldības principiem balstītu sadarbību ar sociālajiem un sadarbības partneriem, spējot vienoties un rast kompromisus, lai mērķtiecīgi un sekmīgi risinātu izglītības nozarē aktuālos jautājumus.

Uzskatam, ka  izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai jāuzlabo dialogs ar izglītības un zinātnes nozares pārstāvjiem. Pedagogi un zinātnieki ir pelnījuši cienīgu attieksmi un atbalstu no nozares ministrijas ceļā uz pārmaiņu īstenošanu, īpaši Covid-19 izplatības laikā, kad darba apstākļi ir sarežģītāki un palielina nozarē strādājošo slodzi.

Pieprasām:

  1. virzīt reformas ar atbilstošu resursu nodrošinājumu, paredzot kas, kad un no kāda finanšu avota tiks nodrošināts darba ņēmējiem pilnvērtīgai reformu īstenošanai;
  2. izglītības un zinātnes nozares būtiskās reformas, t.sk., normatīvo aktu grozījumus, saskaņot laicīgi, profesionāli, klātienes vai attālinātajās sanāksmēs ar sociālajiem un sadarbības partneriem;
  3. uzlabot dialogu ar izglītības un zinātnes nozares pārstāvjiem, mainot attieksmi un publisko retoriku, aktīvāk komunicējot un ieklausoties nozares pārstāvju viedoklī.

Atklāto vēstuli parakstīja:

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja

Inga Vanaga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

Gints Kaminskis

Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors

Viktors Valainis

Latvijas izglītības vadītāju asociācijas prezidents

Rūdolfs Kalvāns

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs

Egils Baldzēns

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents

Ojārs Spārītis

Latvijas Koledžu asociācijas Valdes priekšsēdētājs

Tālavs Jundzis

Biedrības “Vecāku Alianse” Valdes locekle

Agnese Geduševa

Vecāku organizācijas “Mammām un tētiem” vadītāja

Inga Akmentiņa – Smildziņa

Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienības Valdes priekšsēdētājs

Leonīds Mucenieks

Biedrības “Pilsoniskais dialogs” Valdes locekle

Olga Gogina – Miroļubova

Kustības “Vecāku balss” pārstāve

Elizabete Krivcova

Biedrības “Vecāku apvienība” pārstāve

Inna Djeri

Atklātā vēstule pdf formātā šeit!