Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Atskats uz šogad paveikto un iecerēm nākamajam darba cēlienam

Izglītības sfēras darbinieki aizejošajā gadā izjuta lielu spriedzi un dinamiku, jo bija spiesti ātri reaģēt uz mainīgajiem apstākļiem, nezaudējot darba kvalitāti un misijas apziņu profesijā.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai (LIZDA) aizejošais gads pagājis pandēmijas zīmē, cīnoties ne tikai par ierastajiem atalgojuma un slodžu jautājumiem, bet arī par pandēmijas laika ieviestām aktualitātēm, piemēram, par pedagogu tiesībām saņemt piemaksas par papildus veiktajiem darbiem, īstenojot skolēnu testēšanu, par pedagogu izdegšanas mazināšanu utml.

Tiek pildīts LIZDA panāktais pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks. Zemākā mēneša darba algas likme paaugstināta no 790 uz 830 eiro, bet pirmsskolas pedagogiem no 790 uz 872 eiro.

Panākta pirmsskolas pedagogu nevienlīdzības mazināšana darba samaksā par 5%. Zemākā mēneša darba algas likme ir 872 eiro, taču nevienlīdzība šajā jomā joprojām nav novērsta, tādēļ šis process tiks risināts arī nākamgad, neizslēdzot arī tādu politisko procesu ietekmēšanas instrumentu kā protesta akcija.

LIZDA šogad bija vērsusies pie Valsts darba inspekcijas, lūdzot izvērtēt situāciju par virsstundu apmaksu, kā arī pie Valsts Kontroles par pandēmijas apstākļos “pārstrādāto” stundu uzskaiti un apmaksu.
LIZDA vairākkārt aicināja Izglītības un zinātnes ministriju, likumdevējus izmaksāt vienreizējās piemaksas augstākās izglītības iestāžu pedagogiem pandēmijas radīto zaudējumu kompensēšanai. Tāpat arodbiedrība bija vērsusies pie 119 Latvijas pašvaldībām, lai skaidrotu korektu piemaksu veikšanu par darbu pandēmijas laikā.  

LIZDA šogad daudzkārt atgādinājusi par psihoemocionālā atbalsta nepieciešamību pedagogiem, kā arī aicinājusi pašvaldības finansiāli atbalstīt pirmsskolās un speciālajās izglītības iestādēs strādājošos tehniskos darbiniekus un medicīnas personālu.

Novembra beigās tika panākta LIZDA aktualizētā prasība par piemaksām izglītības nozares darbiniekiem par skolēnu testēšanu. Pirmās piemaksas (2.9 milj.eiro apmērā) tika paredzētas skolu administrācijai un skolotājiem, kuriem ir papildus pienākumi par iesaistīšanos skolēnu Covid-19 testēšanā. Taču LIZDA turpinās cīņu par piemaksām pilnīgi visiem pedagogiem sākot no pirmsskolas izglītības līdz augstākās izglītības līmenim, kā arī skolotāju palīgiem.

Kā uzvara minams tas, ka pirmsskolas izglītības iestāžu, speciālās izglītības iestāžu, speciālās izglītības klases pedagogiem līdzvērtīgi kā citiem tika izmaksāta vienreizēja piemaksa 300 eiro apmērā ieskaitot nodokļus.

Nākamā gada valsts budžetā 10,6 miljoni eiro paredzēti zinātnes bāzes finansējuma palielināšanai un fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai.

Lai labāk izprastu savu biedru problēmas un nozarē samilzušos jautājumus, kam ministrijas un politiķi nepievērš pienācīgu uzmanību, LIZDA 2021. gadā veikusi vairākas vērienīgas aptaujas.
Gada sākumā LIZDA aptaujāja vairāk kā 10 tūkstošus pedagogu un šīs aptaujas neiepriecinošie rezultāti par izdegšanu, pārslodzi un gatavību pamest profesiju radīja plašu rezonansi sabiedrībā un politiskajā vidē.
Tāpat šogad tika aptaujāti teju 600 Latvijas skolu direktori, lai izprastu vakanču problēmu un definētu citus pandēmijas radītos sarežģījumus. Šogad notika arī aptauja “Latviešu valoda un literatūra kompetencēs balstītā mācību saturā”, kuras rezultāti ieņēma būtisku vietu  konferencē “Skolēns valodā un valoda skolēnā”, kurā tika pārrunātas latviešu valodas un literatūras satura īstenošanas problēmas.

Šogad Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība bija sagatavojusi atklāto vēstuli par ārkārtas situāciju nozarē, lai vērstu lēmējvaras un izpildvaras uzmanību par steidzami nepieciešamiem risinājumiem. Arodbiedrība šo vēstuli, ko parakstīja 8065 izglītības nozarē strādājošie, nosūtījusi valsts augstākajām amatpersonām, cerot atrast politisko atbalstu.

Šajā gadā ir izveidota arī Akadēmiskās karjeras darba grupa, kas izstrādās jaunu slodžu un samaksas sistēmu augstskolu pedagogiem.

Gada laikā LIZDA mājas lapā www.lizda.lv tika publicēti 200 raksti, kas arodbiedrības biedrus un atbalstītājus informē par pašām būtiskākajām arodbiedrības aktivitātēm. Tikmēr sociālajos tīklos gada laikā parādījās vairāk kā 3000 ierakstu gan par LIZDA prioritātēm, gan par norisēm nozarē kopumā. Arvien aktīvākais komunikatīvais darbs guvis arī plašu arodbiedrības biedru atzinību, jo gada laikā mūsu sekotāju skaits pieaudzis par teju 40%.

Runājot par nākamo gadu, LIZDA par prioritārajiem darbiem uzskata sabalansētas darba slodze panākšanu, nosakot, ka pedagogi līdz 60 % no darba laika velta kontaktstundām klasē, un aptuveni 40% – citiem darba pienākumiem.

Tāpat arodbiedrība jau vairākus gadus nozares ministriju ir brīdinājusi par vakanču problēmu, kas 2021. gadā – tostarp pandēmijas radītās pārslodzes ietekmē – ir kļuvusi jo īpaši akūta. No šīs problēmas izriet arī vēl viena LIZDA prioritāte nākamajam gadam, proti, jauno pedagogu atbalsta sistēmas izstrāde, apzinot pozitīvo praksi un problēmas skolās, pašvaldībās un nacionālā līmenī, kā arī atgādinot par tādiem svarīgiem atbalsta mehānismiem kā apmaksātas studijas, lielāks budžeta vietu skaits utml.

Pedagogu profesijas prestižu un pievilcīgumu jauno speciālistu acīs varētu veicināt arī tāda gadiem nerisināta problēma kā veselības apdrošināšana visiem izglītības nozarē strādājošajiem, kā arī koplīgumu slēgšana.

Visbeidzot prioritāro tēmu sarakstā nākamajam gadam ir arī jautājumi par zinātnē nodarbināto slodzes un atalgojuma uzlabošanu, PLE ( pilna laika ekvivalentu) sistēmu zinātnieku darba apmaksā, tehniskajiem darbiniekiem aktuālo jautājumu risināšanu. Nākamā gada sākumā LIZDA runās ar IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta pārstāvjiem par problēmu, kas saistās ar zinātnisko institūciju bāzes finansējuma novēlotu samaksu, un valsts pētījumu projektu administrēšanas nepilnībām.