Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Attālinātajā kongresā par LIZDA priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēta Inga Vanaga, par LIZDA priekšsēdētājas vietnieci ievēlēta Irina Avdejeva

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) VII Kongresa pirmajā daļā, kas notika attālināti, par LIZDA priekšsēdētāju vienbalsīgi elektroniski ievēlēta līdzšinējā arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga. Par LIZDA priekšsēdētājas vietnieci ievēlēta Irina Avdejeva, kura līdz šim arodbiedrībā pildīja izglītības jautājumu ekspertes pienākumus.  Citas kandidatūras arodbiedrības priekšsēdētāja un vietnieka amatam nebija izvirzītas.   

Pamatojoties uz ārkārtējo situāciju valstī, Uzņēmuma reģistra sniegto informāciju, spēkā esošo likumu par attālinātu balsošanu Covid-19 pandēmijas laikā, LIZDA Padome aprīļa beigās nolēma LIZDA VII Kongresu rīkot divās daļās. Pirmā daļa attālināti notika šonedēļ un tajā kongresa delegāti elektroniski apstiprināja LIZDA Statūtus un Revīzijas komisiju, elektroniski vēlēja LIZDA Revīzijas komisijas locekļus, kā arī vēlēja LIZDA priekšsēdētāju un LIZDA priekšsēdētāja vietnieku.

Balsojumā piedalījās 224 no 227 ievēlētajiem kongresa delegātiem. Par Ingu Vanagu savas balsis atdeva visi, kas piedalījās balsojumā – 224 delegāti. “Pateicos ikvienam biedram par manas kandidatūras atbalstīšanu LIZDA priekšsēdētājas amatam, dodot mandātu kongresa delegātiem balsot par mani! Jūsu atbalsts ir augstākais novērtējums par kopīgi sasniegto, par manu līdzšinējo darbību, par Padomes, Valdes un LIZDA biroja darbu! Tā ir ļoti liela savstarpējā uzticēšanās, savstarpējā apņemšanās turpināt darbu pie izglītības un zinātnes nozarē strādājošo profesijas prestiža paaugstināšanas, turpināt iesākto pedagogu darba slodzes veidošanās pilnveidē, darba samaksas paaugstināšanā, daudzveidīgāka profesionālā atbalsta nodrošināšanā, savstarpējās solidaritātes stiprināšanā, tiesību un interešu aizstāvēšanā sākot no darba vietas līdz pašvaldību, nacionālajam un starptautiskajam līmenim. Turpināsim īstenot kopā iesāktos darbus un spersim soļus jaunu izaicinājumu virzienā, ” uzzinot balsojuma rezultātus uzsvēra LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga.

Par LIZDA priekšsēdētājas Ingas Vanagas vietnieci ievēlēta Irina Avdejeva, kura līdz šim arodbiedrībā pildīja izglītības jautājumu ekspertes pienākumus.  Par I. Avdejevas kandidatūru nobalsoja pārliecinošs vairākums  jeb 223 no 224 kongresa delegātiem.  “Paldies kongresa delegātiem, kas balsoja par manu kandidatūru, novērtējot manu līdzšinējo darbu arodbiedrībā, un tiem, kuri deva man savu uzticības kredītu avansā. Tik liels atbalsts dod spēku un iedvesmu turpmākajam darbam! LIZDA ir lielākā un ietekmīgākā nozaru arodbiedrība Latvijā. Lepojos, ka jau 22 gadus esmu šīs organizācijas biedre. Piekritu kandidēt uz priekšsēdētāja vietnieka amatu, jo esmu cilvēks, kas nenoskatās uz procesiem no malas, bet aktīvi iesaistās un virza pārmaiņas sev vēlamā virzienā – es izvēlos darīt šodien, lai rītdiena būtu labāka,” uzsvēra jaunievēlētā LIZDA priekšsēdētājas vietniece Irina Avdejeva.

LIZDA VII Kongresa otro daļu plānots organizēt klātienē šī gada rudenī. Tomēr konkrēts laiks vēl nav zināms un kongresa norise ir atkarīga no epidemioloģiskās situācijas valstī.