Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Augstākās izglītības padomes atbalsta Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības prasības

Augstākās izglītības padome iepazinusies ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) vēstuli “Par atbalstu  LIZDA organizētajam streikam” (24.08.2022.  Nr. 99), kurā izklāstītas Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) izvirzītās Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) prasības.

Iepazīstoties ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) viedokli, kā arī ņemot vērā to, ka tajā paustās prasības pēc būtības atbilst Augstākās izglītības padomes jau iepriekš paustajam viedoklim 2022. gada 15.jūnija vēstulē Nr.1.12/20 “Augstākās izglītības padomes atzinums par likumprojektu “Par valsts budžetu 2022. gadam”” un Augstākās izglītības padomes atzinumam 2021. gada 10.novembra vēstulē Nr.1.12/24 “Augstākās izglītības padomes atzinums par likumprojektu “Par valsts budžetu 2022. gadam””, Augstākās izglītības padome atbalsta Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) prasības, tai skaitā ievērot Izglītības likuma 53. pantā noteikto regulējumu, kas nosaka, ka pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā,  un aicina Latvijas Republikas izpildvaru un likumdevējus nekavējoties rīkoties, lai novērstu katastrofāli augstās inflācijas sekas, kuras tieši apdraud Latvijas augstāko izglītību un Latvijas augstskolu un koledžu akadēmiskā personāla pārstāvjus un novērstu vēsturiski nepietiekamo augstākās izglītības finansējumu.

Saistībā ar sagatavoto vēstuli būtiski ir norādīt, ka atsevišķi AIP locekļi nepiekrīt vēstulē paustajiem apgalvojumiem un argumentiem, kas izmantoti secinājumu pamatošanai, tāpēc nevar uzskatīt, ka aicinājumam ir vienbalsīgs AIP atbalsts.