Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Baltijas vizītes ietvaros Latviju apmeklē Eiropas izglītības arodbiedrību komitejas un Pasaules izglītības darbinieku arodbiedrība, izzinot Ukrainas bēgļu problemātiku

Baltijas valstu apmeklējuma ietvaros Rīgā notikusi Eiropas izglītības arodbiedrību komitejas (ETUCE) un Pasaules izglītības darbinieku arodbiedrības (EI) vadības vizīte, lai tiktos ar kolēģiem no Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, lai runātu par Ukrainas bēgļu problemātiku izglītības nozares kontekstā, kā arī, lai viesotos gan Rīgas 15. vidusskolā, kur mācās un pasniedz bēgļi no Ukrainas, gan nozares ministrijā, runājot par nacionāla līmeņa izaicinājumiem, ko rada Ukrainas bēgļu integrēšana Latvijas skolās.

Viens no galvenajiem starptautisko ekspertu vizītes iemesliem ir aktuālās Ukrainas bēgļu problemātikas izzināšana ar mērķi par šo tēmu sagatavot ziņojumu Eiropas Komisijai un Eiropas Padomei, kā arī izstrādāt konkrētus priekšlikumus nepieciešamā atbalsta palielināšanai.
ETUCE un EI kolēģi viesojās Rīgas 15. vidusskolā, kurā mācās skolēni no Ukrainas, kā arī, palīdzot bēgļu bērniem adaptēties jaunajos apstākļos, strādā pedagogi no Ukrainas. Galvenās problēmas, ko starptautiskajiem ekspertiem uzsvēra ukraiņu kolēģi, ir mācību līdzekļu, kā arī apmaksāta darba laika trūkums. Tāpat trūkst arī atbalsta personāla un latviešu valodas skolotāju, kuri valsts valodu varētu iemācīt ukraiņu skolēniem. Daudzi bēgļi nezaudē cerību tuvākajā laikā atgriezties dzimtenē, tādēļ ukraiņu bērni patreiz ir ļoti pārslogoti – viņiem ir ne vien jāapgūst latviešu valoda, jāspēj apgūt Latvijas skolu mācību programma, bet paralēli ir jāturpina mācības arī Ukrainas skolās, apgūstot tajās pasniegtos priekšmetus.Tiekoties ar ETUCE un EI, Ukrainas pedagogi arī izteica vislielāko pateicību gan 15. vidusskolas vadībai un saviem latviešu kolēģiem, gan Latvijas sabiedrībai kopumā un katrai ģimenēm, kas viņiem palīdzējusi.

Tikmēr situāciju nacionālajā līmenī, kā arī visas Baltijas kontekstā ETUCE un EI kolēģiem iezīmēja Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Izglītības ministriju vadība. Apsveicami, ka kaimiņvalstu nozares ministri atrada laiku un iespēju personīgi tikties ar starptautiskajiem ekspertiem, apliecinot, cik būtiski ir sniegt mērķētu un pārdomātu palīdzību bēgļu integrācijai mūsu izglītības sistēmās.