Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Bērnu no pusotra līdz 4 gadu vecumam izglītošanā iesaistīto pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai no pašvaldību budžeta plānotais un izlietotais finansējums