Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Bez LIZDA piekrišanas arodbiedrības biedram uzteikt darbu nedrīkst

Gada pirmie mēneši ir laiks, kad pašvaldības pieņem lēmumus par izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu, proti, reorganizāciju, kas var izpausties kā izglītības iestāžu apvienošana, izglītības pakāpes maiņa vai izglītības iestādes slēgšana.

Reorganizācija nereti ir arī darba attiecību izbeigšana vai darba līguma grozīšana. Šādos gadījumos izglītības iestāžu darbinieku tiesību aizstāvību gatava uzņemties Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA). Tomēr ikvienam jāatceras, ka arodbiedrība  varēs palīdzēt tikai tad, ja darbinieks ir LIZDA biedrs vismaz 6 mēnešus, kā to nosaka Darba likuma 110. pants. Tādā gadījumā darba devējam būs aizliegts uzteikt darba līgumu darbiniekam – arodbiedrības biedram – bez attiecīgās arodbiedrības iepriekšējas piekrišanas.

Ja jūsu izglītības iestādes reorganizācija plānota no nākamā mācību gada sākuma – šis ir piemērots laiks, lai iestātos LIZDA un saņemtu no arodbiedrības visu nepieciešamo palīdzību darba tiesisko jautājumu sakārtošanā. 

Detalizēta informācija: //likumi.lv/ta/id/26019-darba-likums