Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Brīvpusdienu finansējumu pašvaldības varēs izmantot pusdienu nodrošināšanai maznodrošināto ģimeņu bērniem

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJAS SAGATAVOTA INFORMĀCIJA

Valsts budžeta finansējumu, ko IZM  aprīlī pārskaitīs 1.-4 .klašu skolēnu brīvpusdienām, pašvaldības varēs izmantot maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanai – šos Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos grozījumus Ministru kabineta rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu šodien, 2020. gada 31. martā, atbalstījusi valdība.

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā līdz 14. aprīlim mācības Latvijas izglītības iestādēs notiek attālināti, tāpēc bērniem nav iespēju reizi dienā paēst siltas pusdienas. Vissāpīgāk šo problēmu izjūt bērni no sociāli neaizsargātajām – maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm. Tāpēc Izglītības un zinātnes ministrija, konsultējoties ar Latvijas Pašvaldību savienību un  Finanšu ministriju, rosinājusi valdību  1.-4. klašu skolēniem domāto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienām novirzīt tieši šādam mērķim.

Pašvaldības aprīlī saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai par laika periodu, kurā valstī noteikta ārkārtējā situācija, varēs izlietot savā pašvaldībā dzīvojošo maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanai..

Pašvaldības piešķirto finansējumu var izlietot tikai pusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu bērniem. Taču, ja piešķirtie līdzekļi pilnībā netiks izmantoti šīs vecuma grupas bērnu ēdināšanai, pašvaldība ir tiesīga piešķirt pusdienas arī 5.-9. klašu skolēniem no maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm.  

Pašvaldības savā lēmumā var noteikt piemērotāko ēdiena nodrošināšanas veidu – brīvpusdienu piegāde bērniem mājās, pārtikas pakas bērna ģimenei, zupas virtuves pakalpojumi vai cits  ēdiena piegādes veida risinājums.  

Ārkārtas situācijas laikā atbalstu skolēniem turpina sniegt arī projekts “Pumpurs”. Skolēniem, kuriem identificēti priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas riski, šobrīd konsultācijas notiek attālināti, un no šodienas ir iespēja saņemt arī atbalstu ēdināšanai tiem vispārizglītojošo skolu 5.-12. klašu skolēniem,  kuriem šajā semestrī šāds atbalsta pasākums tika iekļauts individuālajā atbalsta plānā.

Tāpat, pateicoties projektam, tiek nodrošināts ekonomiskais atbalsts to profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri atrodas praksēs.