Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Covid–19 krīzes pārvarēšanas likumā LIZDA aicina iestrādāt pedagogiem būtiskus priekšlikumus

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir sagatavojusi priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā”. Priekšlikumi nosūtīti Saeimas deputātiem, Izglītības un zinātnes ministrijai, Ministru kabinetam.

Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja:

“Izglītības process tiek nodrošināts klātienē vai attālināti, atbilstoši iespējām un ņemot vērā Covid-19 izplatību attiecīgajā administratīvajā teritorijā. Daudzas nozares saņem papildus ievērojamu finansiālo atbalstu, bet izglītības nozarē strādājošie, iespējams, ir saņēmuši vismazāko atbalstu. Pedagogi arī ir pirmajās rindās un pakļauj savu veselību lielākam riskam, strādājot vienlaicīgi ar skaitliski daudziem skolēniem. Būtiski kompensēt izdevumus kā citu profesiju pārstāvjiem par attālināto darbu, veikt piemaksas par darbu paaugstināta riska apstākļos, nodrošināt sejas maskas pedagogiem un skolēniem pietiekamā daudzumā un laicīgi. Mums svarīgi, lai pedagogs ir atbalstīts, strādājot šādā darba vidē, kāda veidojas Covid-19 dēļ. Mums svarīgi, lai pedagogs netērētu savus privātos līdzekļus attālināta darba veikšanai un nestrādātu vēl paaugstinātā stresa apstākļos, uztraucoties par masku pietiekamību skolēniem un pareizu to lietošanu.”

LIZDA priekšlikumi:                      

  • Nodrošināt piemaksas pirmsskolas izglītības iestāžu, sākumskolu, profesionālās ievirzes pedagogiem un augstākās izglītības iestāžu, koledžu augstāko izglītību īstenojošajiem mācībspēkiem, kuri īsteno attālināto mācību procesu un kuriem netika piešķirts finansējums.
  • Valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs, kura 2020.gadā netiek piešķirtajā apjomā izlietota izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam, atļaut izmantot pedagogu darba piemaksām par papildus pienākumu veikšanu mācību procesa nodrošināšanai Covid – 19 apstākļos.
  • Noteikt papildus piemaksu līdz 30 procentiem no pedagogam tarifikācijā aprēķinātās darba algas, kuri strādā ar izglītojamajiem klātienē, paaugstināta riska apstākļos.
  • Noteikt, ka no Covid-19 seku novēršanas finansējuma vai valsts budžeta būtu jānodrošina finansējums Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā paredzēto darba devēja darbinieka izdevumu, kuri darbiniekam radušies saistībā ar attālināto darbu (nepārsniedzot 30 eiro mēnesī) kompensēšanai.
  • Nodrošināt sejas maskas pedagogiem un skolēniem laikus un pietiekamā daudzumā, sedzot izdevumus no valsts budžeta vai Covid-19 seku novēršanas finansējuma.

LIZDA vēstule ar priekšlikumiem un priekšlikumu pamatojumu šeit!