Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Dārijs no Bejas pamatskolas ļoti grib satikt savu skolotāju Inetu

Vēlos teikt lielu PALDIES savai mīļajai un burvīgajai skolotājai Inetai Pūpolai, Bejas pamatskolas 4.klases skolotājai.
“Tu esi pati labākā un jautrākā skolotāja! Es ilgojos Tevi satikt.”
Dārijs Jaunrubenis