Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Eiropas Izglītības arodbiedrību komitejas (ETUCE) vadītājas Sjuzanas Flokenas (Susan Flocken) uzruna izglītības sektoram jaunajā mācību gadā 

Eiropas Izglītības arodbiedrību komiteja (ETUCE) vadītājas Sjuzanas Flokenas (Susan Flocken) uzruna izglītības sektoram jaunajā mācību gadā.

Galvenie uzrunas uzsvari:

  1. Situācija Ukrainā un kara sekas izglītības sfērā;
  2. Covid 19 situācija, apgūtās prasmes, paradumu maiņa izglītības nozarē un digitalizācija;
  3. Saistībā ar to, ka valstīs tiek palielināts aizsardzības budžets, zaudē izglītības sektors;
  4. Visās valstīs palielinās inflācija, izglītības sektora darbiniekiem daudzās valstīs nebūs iespējams samaksāt par pārtiku, komunālajiem pakalpojumiem, degvielu;
  5. Ir valstis, kurās sociālais dialogs joprojām ir apgrūtināts, izglītības darbinieku atalgojums ir nepietiekošs.

 

https://www.youtube.com/watch?v=IFMav6j2d9Y&t=26s