Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Eiropas Izglītības arodbiedrību komiteja pauž nelokāmu atbalstu Latvijas pedagogu prasībām un arodbiedrības cīņai

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) saņēmusi vēstuli no ETUCE, Eiropas Izglītības arodbiedrību komitejas, kurā tā pauž nepārprotamu solidaritāti ar savu dalīborganizāciju un 
patiesi cer, ka pašreizējās Samierināšanas komisijas darba rezultāti pieliks punktu strīdam starp Izglītības un zinātnes ministriju un skolotāju pārstāvi Latvijā.

Atgādinot, ka sociālās partnerības demokrātiskajām vērtībām un principiem ir jābūt cienītiem un ievērotiem, ETUCE apliecina savu nelokāmo atbalstu LIZDA, lai panāktu 
kompromisu sarunās ar valsts politikas veidotājiem un noslēgtu vienošanos par arodbiedrības prasību izpildi.

ETUCE atbalsta LIZDA plānoto beztermiņa streiku, kas tiks uzsākts ar 2022. gada 19. septembri, ja sarunu rezultāti ar IZM nesasniegs arodbiedrības prasības

Jāatgādina, ka ETUCE pārstāv 125 izglītības arodbiedrības un vairāk nekā 11 miljonus skolotāju un citus izglītības darbiniekus 51 valstī visā Eiropā. 
ETUCE ir sociālais partneris izglītības jomā Eiropas Arodbiedrību federācijai.