Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Eiropas Izglītības arodbiedrību komiteja sniedz LIZDA pārrobežu atbalstu

Sniedzot Latvijas kolēģiem pārrobežu atbalstu un solidarizējoties ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības centieniem pievērst likumdevēju uzmanību visasākajām problēmām izglītības sfērā, Eiropas Izglītības arodbiedrību komiteja (European Trade Union Committee for Education) pozitīvi novērtējusi LIZDA uz valdības struktūrām izdarīto spiedienu.

Kā jau iepriekš ticis ziņots, tad LIZDA pieprasa papildu samaksu izglītības darbiniekiem par palielināto darba slodzi, kā arī par pandēmijas radītajiem augsta riska darba apstākļiem un pāreju uz hibrīdapmācībām. Tāpat LIZDA paredz, ka lielās slodzes dēļ profesiju tuvākajā laikā pametīs aptuveni 10% izglītības darbinieku. Esošās vakances būs jāaizpilda ar atlikušajiem skolotājiem, kas radīs milzīgu pārslodzi un izdegšanu. LIZDA veiktā aptauja liecina, ka lielākā daļa skolotāju jau šobrīd cieš no izdegšanas pārmērīgas slodzes dēļ un gandrīz puse no viņiem vēlētos pamest profesiju tuvāko 5 gadu laikā. Aptuveni 90% aptaujāto norādīja, ka regulāri piedzīvo ar darbu saistītu stresu un/vai izdegšanu.

Kā viennozīmīgu uzvaru ETUCE norāda, ka Latvijas valdība bija gatava balsot par regulu, kas būtu ļāvusi atstādināt no darba skolotājus, kuri nav vakcinēti. Ar ETUCE atbalstu LIZDA izdevās pielāgot šo nolikumu. Pedagogi un citi izglītības darbinieki, kuri uzsākuši vakcinācijas procesu, netiks atstādināti no darba.

Šī ir neliela uzvara, un mēs esam priecīgi uzzināt, ka ETUCE solidaritātes darbs nes auglīgus rezultātus. Protams, vēl ir daudz darāmā cīņā par skolotāju tiesībām Latvijā un visā Eiropā. ETUCE vienmēr solidāri turpinās atbalstīt savas dalīborganizācijas.