Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Eiropas Izglītības arodbiedrību komitejas rīkotā starptautiskā semināra par skolotāja profesijas pievilcīgumu ieguvumi

14.-15. septembrī Latvijā, Rīgā, tika organizēts Eiropas Izglītības arodbiedrību komitejas (ETUCE) un Eiropas Izglītības darba devēju federācijas (EFEE) starptautiskais reģionālais seminārs “Skolotāja profesijas pievilcīgums – sociālais dialogs”. Seminārā piedalījās LIZDA vadība – Inga Vanaga, Irina Avdejeva, ārējo sakaru koordinatore Dita Štefenhagena , kā arī LIZDA padomes pārstāves Janīna Staudža un Svetlana Orlova. Projekta reģionālais seminārs maijā notika arī Rumānijā, Bukarestē, (piedalījās LIZDA eksperte Gita Strazdiņa), un projekta noslēguma seminārs paredzēts Polijā, Varšavā, 2022. gada decembrī.

Projekts izstrādāts ETUCE-EFEE kopīgās deklarācijas rezultātā, kuras mērķis ir palielināt Eiropas sabiedrības izpratni par skolotāja profesijas nozīmi un vērtību. Projekta mērķis ir palielināt visu līmeņu izglītības sociālo partneru ieguldījumu skolotāja profesijas pievilcīguma veidošanā, kā arī uzlabot sociālā dialoga struktūras un iespējas, lai risinātu izaicinājumus ar kuriem saskaras skolotāja profesija. Projekts īsteno pašreizējo Eiropas sektorālā sociālā dialoga izglītībā (ESSDE) darba programmu 2022.–2023. gadam, saistos tematus par  skolotāja profesijas pievilcīgumu un sociālā  dialoga veicināšanu un  kapacitātes palielināšanu. ETUCE un EFEE ir viennozīmīgi atzinušas sociālā dialoga un tā kapacitātes galveno lomu skolotāja profesijas veicināšanā. EFEE un ETUCE ir apņēmušās veicināt skolotāja profesijas pievilcību, un viens no paredzētajiem projekta rezultātiem – kopēja Eiropas dalībvalstu politika un rīcība skolotāja prestiža nostiprināšanai.

Piedaloties seminārā, LIZDA nostiprināja sadarbības kontaktus ar Austrumeiropas reģiona valstīm Ungāriju, Poliju, Čehiju, Slovākiju, kā arī ar Baltijas kaimiņvalstīm Lietuvu un Igauniju. Seminārā bija iespējas aktualizēt problēmas, kas saistītas ar skolotāja prestiža kritumu Latvijā – nepietiekošs atalgojums, darba slodze, materiālu nepietiekamība jaunā izglītības satura īstenošanai, kas veicina jauno pedagogu īslaicīgu darbu izglītības iestādēs un skolotāja profesijas novecošanos.

Nottingemas Universitātes (University of Nottingham, UK)  profesora Hovarda Stevensona (Howard Stevenson) pētījums par valstu situāciju izglītības jomā parādīja, ka Latvija izvirzās kā viena no galvenajām dalībvalstīm, kurās raksturīgs augsts skolotāju vakanču skaits, jauno pedagogu aizplūšana no profesijas, kā arī profesijā strādājošo pedagogu novecošanās. Pētījumā uzsvērts, ka skolotāja profesiju degradējoši faktori raksturīgi visām Austrumeiropas reģiona dalībvalstīm un COVID-19 seku ietekmē tie jo vairāk aktualizējas. Visu līmeņu sociālais dialogs  jānostiprina un jāpadara efektīvāks, lai panāktu skolotāja profesijas prestižu, risinot atalgojuma, slodzes, darba apstākļu un drošības, profesionālā atbalsta pieejamības, administratīvā darba mazināšanas u.c. faktoru ietekmi. Uzsvērts, ka skolotāju sagatavošana un iesaistīšana izglītības darbā ir viens no svarīgākajiem aspektiem, kas atjaunos skolotāja profesijas prestižu.

LIZDA turpinās iesaistīties projekta īstenošanas aktivitātēs, lai apgūtu valstu pieredzi skolotāja profesijas prestiža atjaunošanā un aktualizētu projekta rezultātā izstrādātās rekomendācijas skolotāja profesijas veicināšanas politikai un rīcībai Latvijas izglītības nozares pārstāvjiem.

 

Detalizētāka informācija par projektu ETUCE mājas lapā: https://www.csee-etuce.org/en/projects/attractiveness-of-the-teaching-profession/4762-introduction

Dita Štefenhagena