Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Gads iesākas, tiekoties ar kolēģiem Tukumā

Jaunā gada pirmās dienas, tāpat kā aizgājušā gada nogale, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadībai iezīmējies ar vairākām sirsnīgām vizītēm pie reģionālajām arodorganziācijām, tiekoties ar kolēģiem vēl svētku atmosfērā, diskutējot par svarīgākajām problēmām, sveicot viens otru un uzmundrinot jaunos kolēģus. 2023.gada 4. janvārī LIZDA Tukuma novada arodorganizācija Tukuma 2.vidusskolā pulcēja savus pirmorganizāciju priekšsēdētājus uz kārtējo Padomes sēdi, kurā dalību ņēma arī LIZDA vadība.
      Padomes sēdi atklājot, aicinājums Jaunajā gadā ikvienam balstīties uz gandarījuma sajūtu par paveikto, jo tā dod spēku iet tālāk un strādāt savu līdzcilvēku labā.
      Paldies tika teikts katram priekšsēdētājam par ikdienas darbu, ieinteresētību un misijas apziņu veicot darbu un pienākumus, kas papildus savam ikdienas darbam, veicami Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības labā.
      Kaut simtkārt izrunāts,
      Kaut daudzkārt teikts
      Labs vārds kā laimes vērdiņš nekad nenodilst
      Tas rada smaidu, iesēj prieku acīs
      Ar viņu sirds arvien no jauna silst!
                            /K.Apškrūma/
Ar vislielāko cieņu, par ilggadēju ieguldījumu, godināti tika priekšsēdētāji no desmit pirmorganizācijām:
Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas pirmorganizācijas priekšsēdētāja Dace Perševica, Kandavas Reģionālās pamatskolas pirmorganizācijas priekšsēdētāja Olita Nordena, Jaunpils vidusskolas pirmorganizācijas priekšsēdētāja Tamāra Juzupa, Irlavas pamatskolas pirmorganizācijas priekšsēdētāja Anna Antāne, Pūres pamatskolas pirmorganizācijas priekšsēdētāja Inese Vanuška, Vānes sākumskolas pirmorganizācijas priekšsēdētāja Sarmīte Stengrēvica,  Engures PII “Spārīte” pirmorganizācijas priekšsēdētāja Gila Trapāne, Tukuma PII “Vālodzīte”pirmorganizācijas priekšsēdētāja Elita Jekimova, Pūres PII “Zemenīte” pirmorganizācijas priekšsēdētāja Sandra Gumska un LIZDA Tukuma novada arodorganizācijas priekšsēdētājas vietniece Tatjana Marhileviča.
LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga prezentēja apkopojumu par  LIZDA panākto un streika prasību izpildi. LIZDA juriste Liene Janeka ieskicēja aktualitātes normatīvajos aktos. Savukārts, LIZDA priekšsēdētājas vietniece Irina Avdejeva iepazīstināja ar LIZDA pirmorganizāciju priekšsēdētāju rokasgrāmatas projektu, kas būs liels palīgs ikdienas darbā.
Padomes sēdes ietvaros, bija iespēja apskatīt Tukuma 2.vidusskolu, kura 2021.gadā konkursā Gada labākā būve Latvijā, nominācijā “Pārbūve”, ieguva godpilno 3.vietu.
Novēlu visiem optimismu, gaišas domas, radošas ieceres, izdošanos un veselību Jaunajā gadā!
LIZDA Tukuma novada arodorganizācijas priekšsēdētāja Linda Gruziņa