Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Ieklausāmies studentu redzējumā par jauniešu iesaisti arodbiedrībā

Lai padziļināti izprastu jaunās paaudzes informētību par arodbiedrības darbu, jauniešu darba tiesību intereses, vajadzības un gaidas, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāvji šonedēļ tikās ar Rīgas Tehniskās universitātes studentiem, uzklausot viņu “receptes” jauniešu iesaistei arodbiedrības darbā.

Vairāk nekā desmit darba grupās, tostarp arī ar ārzemju studentu līdzdalību RTU jaunieši sniedza savu redzējumu par LIZDA, tās atpazīstamību, saviem priekšstatiem par arodbiedrības virsuzdevumu un virzieniem, kuros būtu jāstrādā, lai arodbiedrībai piesaistītu arvien vairāk jaunu biedru. Vairums darba grupu atzina, ka mūsdienais izšķirošais ir kanāls, kurā jaunieši tiek uzrunāti. Proti, akcents jāliek uz sociālajiem tīkliem, kuros jaunieši gūst visu viņiem nepieciešamo informāciju. Tāpat daudz tika runāts par to, ka jaunieši, iesaistoties arodbiedrībās, vēlās redzēt karjeras izaugsmes iespējas, atbalsta grupas, domubiedru forumu. Daudzus studentus saista arī pilsoniskās sabiedrības ideja, iespēja praksē ietekmēt procesus, tāpat arī praktisku iemaņu iegūšana, aizstāvot savas darba intereses, izzinot darba likumdošanu utml.

LIZDA vadība saka lielu paldies katram jaunietim, kurš dalījās ar savām idejām, kurš iedziļinājās arodbiedrības idejā un piedāvāja savu redzējumu par jaunās paaudzes ieinteresēšanu!