Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Iestājas par NVO līdzdalības tiesību stiprināšanu

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība vērsusies ar vēstuli pie valdības, iestājoties pret rosinātajiem grozījumiem Ministru kabineta kārtības rullī, aicinot arī virkni citu nozares organizāciju kopīgi parakstīt šo vēstuli.

Arodorganizācija norāda, ka Ministru kabinetam (MK) ir iesniegts MK noteikumu projekts “Ministru kabineta kārtības rullis”, kurā ir iestrādāts tiesiskais regulējums Vienotā Tiesību aktu portāla (TAP) darbības uzsākšanai. Līdz ar MK noteikumu projekta “Ministru kabineta kārtības rullis” spēkā stāšanos un Vienotā Tiesību aktu portāla darbības uzsākšanu, kas tiek plānota 2021. gada 25 .augustā, sociālajiem un sadarbības partneriem tiek ierobežotas tiesības būt klāt Valsts sekretāru sanāksmēs, MK un MK komiteju sēdēs un piedalīties pilnvērtīgi diskusijās visā normatīvo aktu saskaņošanas procesā.

Lai tiktu nodrošināts pilnvērtīgs sociālais dialogs un netiktu ierobežota sabiedrības iesaiste normatīvo aktu izstrādes un saskaņošanas procesā, Latvijas Izglītības un zinātnes arodbiedrības lūdz nepieļaut MK noteikumu projekta “Ministru kabineta rullis” pieņemšanu un stāšanos spēkā un turpināt līdzšinējo sadarbību ar sociālajiem partneriem, neierobežojot to tiesības būt klāt Valsts sekretāru sanāksmēs, MK un MK komiteju sēdēs un piedalīties diskusijās visā normatīvo aktu saskaņošanas procesā.

LIZDA rosina MK pieņemt grozījumus, kas attiecas TAP portāla ieviešanas sadaļu, un trupināt darbu profesionālā, cieņpilnā dialogā par pārējiem MK noteikumu grozījumiem.

LIZDA lūdz steidzamības kārtā organizēt atkārtotu saskaņošanas sanāksmi ar sociālajiem un sadarbības partneriem, proti, aicinot izglītības un zinātnes nozares organizācijas LIZDA, Latvijas izglītības vadītāju asociāciju, Rektoru padomi, Latvijas Studentu apvienību, Latvijas Jauno zinātnieku apvienību, Latvijas Koledžu asociāciju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas lielo pilsētu asociāciju, vecāku organizācijas u.c