Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Ieteikumi arodbiedrībām darba un privātās dzīves līdzsvara veicināšanai

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS)  izdevusi informatīvu bukletu  Ieteikumi arodbiedrībām darba un privātās dzīves līdzsvara veicināšanai.

2019. gada augustā stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem. Eiropas Savienības dalībvalstīm tās noteikumi jāpārņem savos tiesību aktos līdz 2022. gada 2. augustam. Direktīvas mērķis ir: palielināt sieviešu iesaistīšanos darba tirgū, panākt, ka vīrieši vairāk izmanto ar ģimeni saistītus atvaļinājumus un elastīgus darba režīmus, sniegt iespējas darba ņēmējiem saņemt atvaļinājumu, lai aprūpētu piederīgos, kuriem nepieciešams atbalsts. Jaunā Direktīva nosaka tikai minimālos standartus un ļauj veikt turpmākus uzlabojumus, lai dalībvalstis varētu pārsniegt direktīvas obligātos standartus. Eiropas arodbiedrību konfederācija (ETUC) ir īpaši akcentējusi galvenos tiesību aktu elementus, kuros tiek aicināts īstenot augstāku mērķi: ir jāapmaksā vecāku un aprūpētāju atvaļinājums, lai izvairītos no tā, ka tas paliek tikai kā izvēles iespēja. Uzlabotam vecāku atvaļinājumam ir jārada kopīga atbildība par bērnu aprūpi un jādod iespēja sievietēm pilnībā piedalīties darba dzīvē. Pārņemot direktīvu, valstu valdībām jāatzīst ģimenes dzīves daudzveidība 21. gadsimtā un jāreaģē uz mainīgajām darba tirgus realitātēm. Dalībvalstīm ir steidzami jārīkojas, lai nodrošinātu pieejamu bērnu aprūpi, jo citādi vecāki nevar atļauties atgriezties darbā, jo īpaši tie, kuriem ir bērni, kas jaunāki par četriem gadiem.

Vairāk par darba un privātās dzīves līdzsvara veicināšanu lasi šeit!

Projekts “Līdzsvars visiem (B4A)” tiek finansēts ar Eiropas Savienības programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 2014.–2020. gadam atbalstu.