Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Ievēl LIZDA Izglītības iestāžu vadītāju padomes priekšsēdētāju un vietniekus

Vakar notika Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Izglītības iestāžu vadītāju padomes sanāksme, kurā par  LIZDA Izglītības iestāžu vadītāju padomes priekšsēdētāju tika ievēlēts Ādažu vidusskolas direktors   Česlavs Batņa.
Par Izglītības iestāžu vadītāju padomes priekšsēdētāja vietniekiem ievēlēti:
  1. Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Mežrozīte” vadītāja Irina Caune ,
    irina.caune@gmail.com
  2. Valsts SIA PIKC Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma direktores vietniece izglītības kvalitātes un mūžizglītības jomā Gunta Šmaukstele ,
    gunta.smaukstele@rtrit.lv