Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Ievēlēta Jauno pedagogu padome

Šonedēļ savu darbību ar jaunu uzrāvienu ir atsākusi Jauno pedagogu padome, par kuras priekšsēdētāju ievēlēts Matīss Ļaudams no Aizputes pagasta pamatskolas, bet par viņa vietniekiem – Madara Blūma no Liepājas valsts tehnikuma, kā arī Mārtiņš Kupčs no Jūrmalas pilsētas pamatskolas. Visi trīs organizācijas vadītāji ir jaunieši ar piecu un pat desmit gadu pieredzi pedagoģiskajā darbā un lieliski pārzina gan arodorganizācijas darbības specefiku, gan problēmas ar kurām ikdienas darbā saskaras jaunie skolotāji.

Pirmais mājasdarbs, kas uzticēts jaunajai padomei, ir līdz 10. janvārim pilnveidot līdzšinējo LIZDA Jauno pedagogu padomes nolikumu, lai jauno gadu JPP uzsāktu ar jauniem plāniem un jaunām iecerēm.

Apsveicot ievēlēto JPP vadību, LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga izteica cerību, ka padome būs kā sniegpārsliņas, kas neizkūst pirmo grūtību staros, bet gan rada pozitīvu pārmaiņu lavīnu, apvienojot izglītības nozarē strādājošos jauniešus! Savukārt LIZDA valdes locekle Dace Caune jauniešus uzmundrināja, atgādinot, ka arodbiedrības darbā nepieciešama pacietība un ticība saviem spēkiem, jo ar lieliem lēcieniem pozitīvas pārmaiņas netiekot panāktas, tās nākot pa maziem solīšiem, ar lielu centību un pacietību. Tikmēr Svetlana Orlova JPP līderiem novēlēja saglabāt optimismu un dzirkstelītes acīs, lai ar savu aizrautību viņi varētu iedvesmot un pārliecināt arī citus jauniešus iesaistīties LIDA.

JPP priekšsēdētāja kompetencē ir:

3.18.1. vadīt jauniešu padomes darbu, tās mērķu un uzdevumu īstenošanai;

3.18.2. pārstāvēt jauniešu padomi LIZDA lēmējinstitūcijās, valsts, pašvaldību institūcijās un nevalstiskajās, starptautiskajās, arodbiedrību un citās organizācijās ar LIZDA deleģējumu;

3.18.3. sasaukt jauniešu padomes sapulces un virzīt apspriešanai lēmumu projektus;

3.18.4. izstrādāt padomes darbības programmu, darbības pārskatu, rosināt jauniešu padomes darba grupu izveidi un risināt citus ar jauniešu padomes ikdienas darbību saistītus jautājumus.

 3.19. Jauniešu padomes priekšsēdētājam ir divi vietnieki, kuru kompetencē ir:

3.19.1. palīdzēt jauniešu padomes priekšsēdētājam pienākumu izpildē;

3.19.2. kopā ar priekšsēdētāju izstrādāt padomes darbības programmu, darbības pārskatu, rosināt darba grupu izveidi un risināt citus ar jauniešu padomes ikdienas darbību saistītus jautājumus;

3.19.3. priekšsēdētāja prombūtnes laikā pildīt padomes priekšsēdētāja funkcijas.