Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Ievērībai! No 8.novembra atsākas testēšana 4. -12. klašu izglītojamiem

Kā notiks testēšana, gatavojoties klātienes mācībām no 15. novembra?

Nākamajā nedēļā – no 8. līdz 12.novembrim, skolās notiek rutīnas skrīnings visām klasēm atbilstoši esošajam grafikam ar pūla (kociņu) metodi. Arī 1.-3. klases izglītojamos testēs ar pūla metodi.

Kā rīkoties, ja izglītojamais nevar nākamajās nedēļās ierasties uz testēšanu skolā?

Atsevišķos izņēmuma gadījumos, ja bērnam tiešām nav iespēju nodot testu savas izglītības iestādes noteiktajā laikā, joprojām paliek spēkā iespēja testu nodot arī individuāli laboratorijā, iepriekš piesakoties. Dalība izglītības procesā iespējama tikai ar negatīvu testa rezultātu.

Vai testi jāveic arī pārslimojušajiem un vakcinētajiem izglītojamiem un izglītības iestāžu nodarbinātajiem?

Izglītojamiem pamata un vidējās izglītības pakāpē, pedagogiem un izglītības iestāžu nodarbinātajiem, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, netiek organizēts rutīnas skrīninga tests.

Kā līdz 15.11. tiks testēti tie pedagogi un izglītības iestāžu nodarbinātie, kuri vēl nebūs pabeiguši vakcināciju?

Pedagogi un izglītības iestāžu darbinieki, kuri vēl nebūs pabeiguši vakcināciju, tāpat kā līdz šim nodos individuālos siekalu testus skolās atbilstoši laboratoriju grafikiem. Pēc 15.11. izglītības iestāžu darbiniekiem testēšana vairs nav paredzēta.

Kas jāievēro skolām, skolēniem, pedagogiem, organizējot testēšanu?

Testēšana jāveic epidemioloģiski drošos apstākļos. Skolēni jāaicina testu nodot individuāli pie skolas vai pa vienam ienākot klasē, paredzot, ka skolēni nepulcējas klasēs, koplietošanas telpās un gaiteņos. Jāizvairās  no jaunu kontaktpersonu veidošanās.

Uzmanību! Atsevišķās izglītības iestādēs sadarbībā ar laboratorijām tiks veikti pilotprojekti saistībā ar testēšanas metodēm un vakcinēto/pārslimojušo testēšanu. Tādā gadījumā testēšanas process var notikt pēc cita protokola, stingrā laboratorijas ārstniecības personu uzraudzībā.

 

Kā notiks testēšana klātienes mācību laikā no 15. līdz 17.11.?

·         Nedēļā no 15. līdz 17.novembrim skolās notiks skrīnings visām klasēm atbilstoši esošajam grafikam ar pūla (kociņu) metodi.

·         18.11., un 19.11. testēšana nenotiks

·         Izglītības iestādes, kam pēc grafika testēšana 18. un 19. 11.2021. laboratorijas skrīnings nenotiek: šo skolu skolniekiem, skolotājiem, darbiniekiem paredzēts izmantot piegādātos antigēna paštestus. Paštestus paredzēts izlietot 17.11.2021. un otru – 21.11.2021.

·         Paštesti izglītības iestādēm tiks piegādāti 09.11. – 17.11. Paredzēts ka katram izglītojamam un izglītības iestādes darbiniekiem tiks piegādāti 2 paštestu komplekti.

·         Ja individuālais antigēna paštests būs pozitīvs, tad par to jāpaziņo skolai un jānodod individuālais siekalu tests laboratorijā. Informācija sekos par detalizētu rīcību gadījumā, ja tests ir pozitīvs.

Latvijas valsts astoņu nedēļu ilgai skrīninga programmai skolās un publiskā sektora prioritārajās jomās varētu iepirkt apmēram septiņus miljonus ātros Covid-19 testus par 14,148 miljoniem eiro, liecina Veselības ministrijas (VM) izstrādātais informatīvais ziņojums.

Paštestu nodrošināšana izglītības iestādēs un publiskā sektora prioritārajās jomās plānota laika periodā no 2021.gada 22.novembra līdz 2022.gada 17.janvārim. Paredzēts, ka skrīnings ar paštestiem izglītības un publiskā sektora prioritārajās jomās tiks veikts gan vakcinētām, pārslimojušām, gan nevakcinētām personām, tai skaitā bērniem. Izglītības jomā plānots ieviest jauktu skrīninga testēšanas sistēmu – audzēkņiem reizi nedēļā veicot ātro skrīninga testu ar apvienoto paraugu, lai mazinātu ar paštestu veikšanas kvalitāti saistītos riskus, kā arī būtu iespējams iegūt rezultātus testēšanas statistikas veidošanai. Papildus tam audzēkņi vēl divas reizes nedēļā veic paštestu. 1.-3.klasēs paštestu veic mājās, vecāku uzraudzībā, vecākie audzēkņi paštestu veic izglītības iestādē. Tāpat paredzēts, ka divas reizes nedēļā testu veiktu arī pedagogi un atbalsta personāls. Vienlaikus skolās paredzēts nodrošināt pietiekamu paštestu skaitu, lai varētu atkārtot testēšanu kļūdu gadījumos, varētu pēc nepieciešamības veikt testus aizdomu gadījumos, kā arī, lai vakcinēto kontaktpersonu karantīnu varētu aizstātu ar ikdienas paštestiem skolās turpmāko septiņu dienu laikā.

1.-3. klašu skolēnu ātro testu veikšanai nepieciešamās papildus izmaksas nedēļā sasniegs 235 184 eiro, 4.-12. klases skolēniem un profesionālās izglītības audzēkņiem – 709 380 eiro, pedagogiem un atbalsta personālam – 369 384 eiro, bet vēl 197 092 eiro plānoti izmaksās rezervju nodrošināšanai. Tādējādi kopumā nedēļas laikā izglītības iestādēm nepieciešamais finansējums sasniedz 1,511 miljonu eiro.

Pamācība paštestu veikšanai – https://www.youtube.com/watch?v=NJ38k16Qbvs

Atgādinām: Ieteikumi izglītības iestādēm izglītojamo testēšanai un rīcībai, ja tiek konstatēts Covid19 gadījums: https://www.spkc.gov.lv/lv/media/15735/download