Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Inga Vanaga: Valmieras novada pašvaldības sadarbība ar LIZDA Valmieras arodorganizāciju ir viens no labākajiem paraugiem sociālajā dialogā

LIZDA Valmieras arodorganizācija šonedēļ uz skaistu svētku pasākumu pulcēja gan savus biedrus, gan novada pašvaldības pārstāvjus, kā arī LIZDA vadību, lai, visiemm kopīgi svinot un baudot, runātu par aizvadītā gada sasniegumiem un jaunā gada iecerēm.
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga saka lielu paldies pašvaldības vadītājam Jānim Baikam, kā arī novada izglītības pārvaldes vadītājai Ivetai Pāžei, ka tika rasta iespēja būt šajos svētkos!
“Prieks, ka Valmieras pašvaldības vadītājs un izglītības pārvaldes vadītāja iespēju robežās piedalās LIZDA Valmieras arodorganizācijas gan darba, gan svētku sanāksmēs! Paldies, ka 2024.gadā savlaicīgi informējat par skolu tīklu, paldies par pirmsskolas pedagogu pilnas darba slodzes saglabāšanu un papildu 1.6 milj.eiro pirmsskolas pedagogu darba samaksas vienlīdzības nodrošināšanai, veselības apdrošināšanas polisēm, paldies par sadarbību ikdienā! Šī nodarbinātības stabilitātes sajūta ir ļoti svarīga Valmieras novada pašvaldības sadarbība ar LIZDA Valmieras arodorganizāciju ir viens no labākajiem paraugiem sociālajā dialogā! Paldies, Zintai Irbei!”