Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Ir panākts!

Pateicoties arodbiedrības izlēmīgai rīcībai, mūsu biedru pilsoniski aktīvai pozīcijai ir panākti būtiski uzlabojumi visās izglītības pakāpēs, tostarp pirmsskolas segmentā.