Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

IZGLĪTĪBA-VARA-LIZDA: jauns diskusiju raidījums “Rīga TV24” ēterā par sadarbības stiprināšanu izglītībā

Novembra ceturtdienās plkst. 21.00 (atkārtojumi svētdienās plkst. 9.00) televīzijas kanālā “Rīga TV24” būs  diskusiju raidījums “IZGLĪTĪBA-VARA-LIZDA”. Raidījums tapis Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) un Innovation Norway fonda projekta “Sociālā dialoga uzlabošana izglītībā – Norvēģijas un Latvijas pieredze” ietvaros.  

“IZGLĪTĪBA – VARA – LIZDA” ir raidījums par sadarbību. Par sadarbību starp izglītības procesā iesaistītajiem, izpildvaru, lēmējvaru, vietvaru un pedagogu tiesību aizstāvjiem. Kā panākt, lai sadarbība uzlabotos, kā panākt, lai puses viena otrā ieklausās, kā panākt, lai lēmumi netiktu pieņemti sasteigti, kā panākt, lai pedagogiem  nebūtu jādodas protestēt.  Skaidrosim – Rīga TV24 četru raidījumu ciklā “IZGLĪTĪBA-VARA-LIZDA”.

 

Pirmajā raidījumā (5. novembrī plkst. 21.00) par sadarbību un sociālo dialogu izglītībā, kā sadarbību un sociālo dialogu var uzlabot diskutēs LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga un izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska. Raidījuma vadītājs – žurnālists Ansis Bogustovs.  

 

 

Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja:

“Sociālo dialogu jeb sadarbības principus reglamentē starptautiski un arī Latvijā pieņemti dokumenti, taču dialoga kvalitāti nosaka visu pušu izpratne un vēlme cieņpilni sadarboties. Ja atzinumi, sadarbības partnera viedoklis tiek prasīts formāli, ķeksīša pēc, ja reformas tiek virzītas bez diskusijas ar partneriem pie viena galda, ja nozarē strādājošajiem pārmaiņas jāīsteno bez atbilstošiem resursiem, tad tas nav sociālais dialogs. Tas ir vienas puses monologs. Sociālais dialogs paredz veicināt sadarbību, informācijas apmaiņu, pēc iespējas plašāku sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā, panākt vienošanos, meklēt kompromisus, kā arī veicināt nozaru priekšlikumu sniegšanu jautājumos, kas saistīti ar politikas izstrādi un īstenošanu, normatīvo aktu saskaņošanu. Sociālā dialogs balstās uz demokrātiskumu, tiesiskumu, labas pārvaldības principiem, informācijas apmaiņu, vienlīdzīgumu, jo kopīgā sadarbībā svarīgi nodrošināt sociālo mieru un ekonomisko izaugsmi. Sadarbībā starp LIZDA un IZM iztrūkst sociālā dialoga pamatprincipu. LIZDA vēlas dialogu, nevis monologu.”

 

 

Kopumā novembrī Rīga TV24 ēterā būs četri “IZGLĪTĪBA – VARA – LIZDA” raidījumi, kuros LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga un projekta sadarbības partneri atbildēs uz raidījuma vadītāja Anša Bogustova uzdotajiem jautājumiem par sociālo dialogu izglītībā Latvijā un kāda ir Norvēģijas pieredze. Raidījums tapis pateicoties  LIZDA un Innovation Norway fonda projekta “Sociālā dialoga uzlabošana izglītībā – Norvēģijas un Latvijas pieredze” (projekta nr.: 2019/101867)  finansējumam.