Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

IZM apliecina gatavību paaugstināt zemāko darba algas likmi pedagogiem

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) saņēmusi atbildes vēstuli no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) par pedagogu zemākās darba algas likmes  kāpinājuma grafika izpildi. Turpinājumā publicējam IZM atbildes vēstules tekstu:

 

 

“Latvijas Izglītības un zinātnes

darbinieku arodbiedrībai

Informācijai:

LR Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei

Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai

Finanšu ministrijai

Par grozījumiem MK noteikumos Nr. 445

 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”

 

 

Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) ir saņēmusi Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības 2020. gada 17. aprīļa vēstuli Nr. 75, kurā lūgts rakstiski sniegt informāciju par grozījumu Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apstiprināšanu Ministru kabinetā.

Informējam, ka ministrija ir sagatavojusi grozījumu noteikumos Nr. 445 projektu (turpmāk – Projekts), kas nosaka, ka no 2020. gada 1. septembra pedagogu zemākā darba algas likme tiek paaugstināšanu no 750 euro līdz 790 euro, kā tas noteikts 2018. gada 15. janvāra Ministru kabineta rīkojumā Nr. 17 “Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laikposmam no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim”. Projekts ietver arī zemākās darba algas likmes paaugstinājumu augstskolu pedagogiem un tas 2020. gada februāra beigās tika saskaņoti ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Kultūras ministriju.

Ņemot vērā neskaidro valsts ekonomisko situāciju, kas izveidojusies saistībā ar Covid-19 pandēmijas izraisīto krīzi, tiek plānots Projektu Ministru kabinetā skatīt pēc valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas atcelšanas.

Atbildot uz vēstulē izteikto lūgumu, aicinām 2020. gada 13. maijā no plkst. 12.00. līdz 13.00. attālināti diskutēt par pedagogu darba samaksas jautājumiem, kā arī citām izglītības jomas aktualitātēm. Papildus informējam, ka minētajā diskusijā aicināti piedalīties arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvji. Interneta piekļuves saite tiks nosūtīta pirms diskusijas.”

 

Iepazīstoties ar vēstuli, LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga uzsvēra, ka arodbiedrība aicinās pieņemt grozījumus līdz šī mācību gada beigām. “Pedagogi pilda savus pienākumus, tāpēc politiķiem jāpilda arī savi pienākumi jeb jāpilda Latvijā spēkā esošs likums, valdības lēmums. Ārkārtējās situācijas laikā pedagogu darba slodze ir palielinājusies, no jaunā mācību gada izglītības iestādēs būs vairāk skolēnu ar speciālajām vajadzībām, jāsāk īstenot jaunais kompetencēs balstītais mācību saturs, būs jāatgūst iekavētais attālināto mācību procesa ietvaros, kas palielinās pedagogu darba slodzi. Ļoti daudzām nozarēm piešķirti simtiem, desmitiem miljonu eiro ārkārtējās situācijas laikā, un arī pedagogi ir pelnījuši šos dažus miljonus eiro, kas apstiprinātu ne tikai likumu pildīšanu šādā situācijā, bet arī attieksmi pret profesiju, nodarbinātības stabilitāti izglītības sektorā.”

LIZDA vēstule IZM par pedagogu zemākās darba algas likmes kāpinājuma grafika izpildi šeit!

IZM atbildes vēstule LIZDA par pedagogu zemākās darba algas likmes kāpinājuma  grafika izpildi šeit!