Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Izveidota Baltijas Izglītības arodbiedrību padome

Valsts svētku priekšvakarā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībā notika visu triju Baltijas valstu izglītības nozares darbinieku arodbiedrību vadību tikšanās. Tās galvenais mērķis bija ne vien pieredzes apmaiņa par šobrīd tik aktuālajām darba samaksas un sabalansētu slodžu tēmām, bet arī sadarbības līguma parakstīšana par Baltijas Izglītības arodbiedrību padomes (BCET) izveidošanu.
Igauniju tikšanās laikā pārstāvēja Reemo Voltri (attēlā pa labi) un Aleksandr Tiidemann. Lietuvu – Egidijus Milešinas (attēlā pa kreisi) un Eglė Žukauskaitė. Latviju pārstāvēja Inga Vanaga (attēlā centrā) un Irina Avdejeva.
Tikšanās laikā tika parakstīts sadarbības līgumu par Baltijas Izglītības arodbiedrību padomes (BCET) izveidošanu saskaņā ar 2019. gada 9. maijā parakstītajiem Sadarbības līgumiem.
BCET biedri ir Lietuvas Izglītības un zinātnes arodbiedrība (LESTU), Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) un Igaunijas Izglītības personāla savienība (EEPU). BCET ir izveidota, lai nodrošinātu vairākas būtiskas ieceres:
– dalīties zināšanās, pieredzē, izaicinājumos un informācijā kopīgu izglītojošu pasākumu organizēšanā;
– veikt kopīgus pasākumus un organizēt starptautiskas tikšanās, lai kopīgi risinātu izglītības nozarē aktuālos jautājumus;
– kopīgu darba grupu izveidošana satraucošu jautājumu risināšanai un sadarbība ar arodbiedrību ekspertiem, kuri var dalīties pieredzē ar citiem arodbiedrības biedriem, lai uzlabotu savu biedru profesionālās zināšanas un sasniegumus;
– veikt kopīgus projektus, lai palīdzētu valstīm tuvāk iepazīt vienai otras kultūras īpatnības;
– kopīgi veikt starptautiskos arodbiedrību projektus un būt par partneriem šajos projektos;
Tiek plānots, ka BCET tiekas vismaz divas reizes gadā pēc rotācijas principa katrā dalībvalstī. BCET sanāksmes varēs apmeklēt uzaicināti viesi no uzņēmējvalstu iestādēm, citām arodbiedrībām, zinātnieki vai eksperti. Līgumos noteikto mērķu sasniegšanai un saistību izpildei BCET varēs izveidot savu pārstāvju darba grupas.
Parakstot vienošanos, visi trīs Baltijas valstu kolēģi bija vienisprātis par jaunizveidotās padomes nozīmību izglītības nozares arodbiedrību kustības stiprināšanā un nozarē strādājošo darbinieku interešu vēl sekmīgākā aizstāvībā. Gan Lietuvas, gan Igaunijas un Latvijas kolēģi atzina, ka viedokļu apmaiņa, statistikas datu kopīga analīze, kā arī arodbiedrību savstarpējais atbalsts ir ļoti būtisks faktors, kas katrā no valstīm gan palīdzēs stiprināt arodbiedrību kustību, gan sekmēs katrai no valstīm būtisku procesu virzību. Solidaritātes izrādīšana kaimiņiem, labās prakses pārņemšana, veiksmes stāstu iedvesma motivē strādāt un attīstīties.