Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Jānodrošina vienlīdzīgi principi piemaksu izmaksām valsts augstāko izglītības iestāžu personālam

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir iepazinusies ar Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu “Ar Covid-19 pandēmijas izplatību saistīto zaudējumu atlīdzināšana augstākās izglītības iestādēm” un atbalsta vienreizējo piemaksu izmaksu valsts augstāko izglītības iestāžu akadēmiskajām personālam par attālināta studiju procesa nodrošināšanu Covid-19 pandēmijas apstākļos, lai novērtētu akadēmiskā personāla veikto ieguldījumu un kompensētu darba specifiku attālinātā mācību procesa nodrošināšanā. Tai pašā laikā LIZDA vērš uzmanību, ka informatīvajā ziņojumā piemaksas paredzēts izmaksāt tikai augstskolu un koledžu vēlētajam personālām, t.i. akadēmiskajam personālam. Taču augstskolas vienlaicīgi ir arī zinātniskās institūcijas, kurās akadēmiskajos amatos strādā tādas amatu kategorijas kā vadošie pētnieki, pētnieki un zinātniskie asistenti. Pusi no visu augstskolu un koledžu pedagogu skaita veido nevēlētais akadēmiskais personāls, kuru darba apstākļi pandēmijas laikā bijuši ne mazāk sarežģīti kā vēlētajam personālām.

LIZDA uzsver, ka pusi no visu augstskolu un koledžu pedagogu skaita veido nevēlētais akadēmiskais personāls, kas strādā uz terminēto līgumu pamata, un veic tādu pašu darbu kā vēlētais personāls.

LIZDA norāda, ka LR Satversmes 91. pants nosaka, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā, un cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Darba likuma 7.pants nosaka vienlīdzīgu tiesību principu – ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem, kā arī uz taisnīgu darba samaksu.

LIZDA uzstāj, ka vienreizējo piemaksu saņēmēju mērķgrupa ir jāpapildina ar iepriekš minētajām augstskolu un koledžu amata grupām – augstskolās un koledžās nodarbinātie nevēlētie pedagogi, kā arī pievērst uzmanību, lai no vienreizējo piemaksu saņēmēju grupas netiktu izslēgti augstskolās strādājošie vadošie pētnieki, pētnieki un zinātniskie asistenti, tādējādi novēršot nevajadzīgu nevienlīdzību un diskrimināciju.