Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Jūrmalas skolu direktori vēršas pie amatpersonām, lūdzot pārskatīt noteikumus par mācību procesa organizēšanu Covid – 19 apstākļos

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība pilnībā atbalsta vēstuli, ko parakstījuši 15 Jūrmalas pašvaldības skolu direktori. Vēstule ir nosūtīta valsts augstākajām amatpersonām – Valsts prezidentam, Ministru prezidentam, izglītības un zinātnes ministrei, veselības ministram, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītājam, kā arī Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdim. Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu vadītāju vēstulē tiek norādīti vairāki satraucoši aspekti ar kuriem patreiz saskaras izglītības iestādes. Vēstules autori norāda, ka šī brīža Covid-19 krīzes mazināšanas prasības brīžiem ir neizpildāmas un paaugstina stresu,  nevis ļauj pievērsties skolēna personības izaugsmei un nepieciešamo prasmju, iemaņu attīstībai. Tādēļ vēstulē tiek lūgts pārskatīt vairākus noteikumus, kas attiecas uz mācību procesa organizēšanu Covid – 19 izplatības apstākļos.

 

Arodbiedrība pilnībā atbalsta vēstulē minēto viedokli un aicina arī citus izglītības iestāžu direktorus un vadītājus vērsties pie likumdevējiem, paužot atbalstu Jūrmalas kolēģiem un izsakot savas bažas.

 

***

Covid-19 krīze ir saasinājusi savstarpējās attiecības sabiedrībā, skola to izjūt izteikti krasi, jo izglītības iestāde nevar būt objekts, kurā procesi notiek “zaļajā zonā”. Pat, ja pedagoģiskais personāls būtu vakcinēts 100%, riski izglītības iestādēs pastāv. No vienas puses – augstāki riski saslimstības izplatībai, no otras, – jāņem vērā, ka šīs vecuma grupas slimo asimptomātiski vai arī slimības gaita neprasa hospitalizāciju.

Tieši tāpēc šī brīža Covid-19 krīzes mazināšanas prasības brīžiem ir neizpildāmas un paaugstina stresu,  nevis ļauj pievērsties skolēna personības izaugsmei un nepieciešamo prasmju, iemaņu attīstībai.

Lūdzam vērst uzmanību un pārskatīt noteikumus, kas attiecas uz mācību procesa organizēšanu Covid – 19 izplatības apstākļos. Īpaši akcentējam šādus jautājumus:

 

1.Informācija no IZM vēsta: “Testēšana jāveic epidemioloģiski drošos apstākļos. Skolēni jāaicina testu nodot individuāli pie skolas vai pa vienam ienākot klasē, paredzot, ka skolēni nepulcējas klasēs, koplietošanas telpās un gaiteņos. Jāizvairās  no jaunu kontaktpersonu veidošanās”.

Komentārs

Šādā veidā organizējot  testēšanu, jārēķinās ar apstākļiem:

 • ne visās skolās iespējams organizēt testēšanu, skolēniem nākot individuāli nodot testus pa vienam un nepulcējoties koplietošanas telpās (telpu trūkums, kā arī liels skolēnu skaits – testēšana aizņems daudz laika),
 • nododot testus ārā pie skolas, jārēķinās ar laikapstākļiem (piemēram, lietus), nešķiet adekvāti, ka darbiniekiem un arī skolēniem rudens periodā jāorganizē testēšana un jānodod testi šādos apstākļos,
 • jauna kontaktpersona neizbēgami būs skolotājs/darbinieks, kurš kontaktēsies ar konkrētās klases skolēniem testu nodošanas laikā,
 • jārēķinās, ka šajā laikā notiek attālinātais mācību process – skolotāji vada stundas un skolēni mācās. Tas nozīmē, ka šajā dienā mācības tiek traucētas vai nenotiek vispār,
 • skolās trūkst cilvēkresursu, lai testēšanā iesaistītu nevis skolotājus, kuru tiešais pienākums ir vadīt mācību procesu, bet citus darbiniekus,
 • skola cenšas ievērot visus noteikumus, reaģēt uz katru jaunu situāciju, atbildēt uz neskaitāmiem vecāku jautājumiem par nestandarta situācijām saistībā ar Covid – 19, tomēr šķiet, ka izglītības iestādes šobrīd uzņemas arī daļu SPKC funkciju, skolu atbildīgās personas par Covid – 19 noteikumu ievērošanu izjūt nopietnu pārslodzi un ir uz izdegšanas sliekšņa.

Ieteikums

 1. Iespējams, šādi var organizēt testēšanu, ja tiek piešķirti papildus resursi kustības, testa veikšanas, informācijas aprites nodrošināšanai.
 2. Vēlama lielāka laboratoriju iesaiste skolēnu testēšanas nodrošināšanā, piemēram, medicīnas personu ierašanās izglītības iestādē ar testēšanai piemērotu transportlīdzekli (autobuss?), tādējādi testēšanā piedalītos jomas profesionāļi, padarot šo procesu loģisku un saprotamu, kā arī ļaujot skolotājiem darīt savu darbu, bet mediķiem – savu. Šobrīd laboratorijas jau tāpat ierodas skolās pēc nodotajiem testiem.

 

 

2.Informācija no https://covid19.gov.lv/index.php/covid-19/drosibas-pasakumi/majas-karantina un MK noteikumiem Nr. 662 Rīgā 2021. gada 28. septembrī (prot. Nr. 64 46. §)

Ārkārtējās situācijas laikā mājas karantīnu piemēro arī kontaktpersonai, kurai nav Covid-19 infekcijas simptomu un ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts

14 dienas kopš brīža, kad pēdējo reizi bija ciešs kontakts ar saslimušo. Mājas karantīnu kontaktpersonas var pārtraukt, veicot testu 10. dienā un saņemot negatīvu rezultātu. Izglītojamie mājas karantīnu var pārtraukt, veicot testu 7. dienā pēc mājas karantīnas uzsākšanas un saņemot negatīvu rezultātu.

Komentārs

Modelējam situāciju, kad, testējot trešdienā, ceturtdien uzzinām, ka X klasē tiek konstatēta saslimšana 1 skolēnam. Tas nozīmē, ka pirmdien, otrdien, trešdien šis skolēns ir kontaktējies ne tikai ar saviem klasesbiedriem, bet arī ar vismaz 10 skolotājiem, kuri arī dosies karantīnā. Pie tam skolēni tikai uz 7 dienām, bet skolotāji – uz 14 dienām. Kurš mācīs skolā klātienē palikušās klases? Jautājums – kā skolā būs iespējams organizēt klātienes mācību procesu?

Ieteikums

Vakcinētajiem skolēniem un pedagogiem turpināt vērot savu veselību, bet nedoties karantīnā.

 

3.Informācija no https://covid19.gov.lv/index.php/atbalsts-sabiedribai/izglitiba-un-sports/macibu-procesa-organizesana

Ēdināšana tiek organizēta katrai klasei atsevišķi vai klases telpā.

Komentārs/jautājumi

 1. Lielajās skolās ēdināšana, precīzi ievērojot šos noteikumus, nav iespējama – ja ēdamzālē vienlaikus var uzturēties tikai viena klase, cik ilgā laikā var paēdināt, piemēram, 750 skolēnus?
 2. Cik darbinieku nepieciešams, lai organizētu skolēnu ēdināšanu klašu telpās, kuri darbinieki to veiks?
 3. Organizējot ēdināšanu klases telpā, bažas rada higiēnas prasību ievērošana, kā arī fakts, ka skolēni šajā telpā pavada visu dienu – mācību stundas, lielākoties arī starpbrīžus un vēl arī pusdieno… Šādos apstākļos nav iespējama arī pilnvērtīga telpu vēdināšana, kā to paredz epidemioloģiskie noteikumi.
 4. Ēdināšana klašu telpās nozīmē arī ēdiena pasniegšanu plastmasa kastēs, kas pats par sevi jau vērtējams kā negatīvs faktors (plastmasas atkritumu kalni katru dienu pēc ēdināšanas).

Ieteikums

Ievērojot epidemioloģiskos drošības noteikumus, atļaut ēdināšanu organizēt skolām ierastajā režīmā.

 

4.Informācija no IZM

Uzmanību! Atsevišķās izglītības iestādēs sadarbībā ar laboratorijām tiks veikti pilotprojekti saistībā ar testēšanas metodēm un vakcinēto/pārslimojušo testēšanu. Tādā gadījumā testēšanas process var notikt pēc cita protokola, stingrā laboratorijas ārstniecības personu uzraudzībā.

Komentārs

Uzskatām, ka šajā laikā nebūtu jāeksperimentē vai jāveido pilotprojekti, lai vēl īpaši sarežģītu jau tā saspringto un neskaidro situāciju skolās.

Vai, pārejot uz tā dēvētajiem ātrajiem antigēnu testiem, ir domāts par to, kā ar šī testa izpildi tiks galā mazāko klašu skolēni. Skolām nav tāda medicīnas personāla, lai šādu testu visai skolai varētu veikt skolas medmāsa.

Vai ir domāts, kā šādu testu rezultāti tiks nodoti profesionālās ievirzes skolām? Vai šīs skolas veiks katra bērna atkārtotu testēšanu, tam apmeklējot, piemēram, basketbola treniņu vai klavieru stundu?

 

5.Informācija no IZM

Izglītojamiem pamata un vidējās izglītības pakāpē, pedagogiem un izglītības iestāžu nodarbinātajiem, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, netiek organizēts rutīnas skrīninga tests.

Vēlreiz jāakcentē un jāuzsver, ka ar Covid – 19 pārslimojušajiem pozitīvs tests var uzrādīties vēl pusgada ietvaros, tādēļ šiem cilvēkiem testēšana nav jāveic, jo var būtiski ietekmēt, piemēram, klases kopējās testēšanas rezultātu.

Ieteikumi/pārdomas

Skolām būtu jādod iespēja, arī uzsākot klātienes mācības, nākamajā dienā pēc testu nodošanas organizēt attālinātās mācības.

Modelējam situāciju konkrētā skolā – testēšana veikta trešdienā. Ceturtdien jau no plkst. 6.00 rītā administrācija saspringti gaida rezultātus no laboratorijas. Ap plkst.7.40 (labākajā gadījumā) vai 8.00 noskaidrojas, ka kādā klasē ir pozitīvs rezultāts. Operatīvi sākas klašu audzinātāju, vecāku, skolēnu apziņošana. Daudzi jau ir ceļā uz skolu, brauc arī ar sabiedrisko transportu. Momentā jāsaprot, kuras ir kontaktpersonas – skolotāji, darbinieki. Arī viņiem tiek likts palikt mājās. Daudzi no viņiem jau ir sākuši 1. stundu. (piemēram, ja 1. stunda sākas plkst.8.10).

Uzskatām, ka šāda situācija nav adekvāta un nav savienojama ar mācību procesa kvalitatīvu norisi un organizāciju.

 1. Protams, būtiska ir skolas iesaiste, tomēr būtu jāatceras, ka svarīga ir ģimenes atbildība un informētība par sava bērna veselības stāvokli (testa rezultātu saņemšana un informācijas sniegšana skolai, kā arī bērna veselības stāvokļa monitorēšana).
 2. Varētu padomāt par speciālu testēšanas punktu izveidi pilsētās sadarbībā ar konkrētu laboratoriju. Piemēram, Jūrmalas Kauguru mikrorajonā būtu kāds laboratorijas organizēts punkts, kur bērniem ir iespēja operatīvi nodot testu (varbūt iesaistot arī skolas medmāsu, ja laboratorijai ir problēma ar darbiniekiem, varētu slēgt vienošanos, piedāvājot papildus samaksu.)
 3. Ja pēc 15. novembra mācības turpinās klātienē, lūdzam pārskatīt ierobežojumus interešu izglītības norisē (skolēnu skaita ierobežojumi, piemēram, kora, sporta, deju nodarbībās).

Organizēt interešu izglītības nodarbības tikai vienas klases ietvaros, protams, ir zināms risinājums, tomēr galvenokārt nodarbībās, kurās skolēns var izpausties individuāli, savukārt kolektīvi – kori, deju kolektīvi, teātris, komandu sports – šādā režīmā var darboties tikai formāli.

Kora, dejas un teātra tradīciju saglabāšana jauniešu vidū šobrīd ir nopietni apdraudēta. Ir labi zināms, ka, zaudējot kori, deju kolektīvu vai teātra mākslas pulciņu, to atjaunošana būs jāsāk no nulles – skolēniem vairs nav motivācijas, viņi neredz jēgu piedalīties attālinātā deju vai kora nodarbībā un iestudēt izrādi katrs savā ekrāna pusē.

Lūdzam atjaunot sporta treniņu norisi klātienē. Sports ir ļoti svarīgs bērna veselības nostiprināšanai, garīgajai attīstībai un psiholoģiskajai sagatavotībai. Bērniem, kuriem bija sapnis par savu sportisko mērķu sasniegšanu un augstiem sasniegumiem, sāk zust motivācija, un pastāv risks, ka daudzi no viņiem var pamest sportu, tādējādi veicinot  tās iedzīvotāju daļas skaitlisku palielināšanos, kura piekopj mazkustīgu dzīvesveidu.

Šajā Covid 19 ietekmētajā periodā sporta nodarbībās esam iemācījušies ievērot dažādus noteikumus attiecībā uz kvadrātmetru un telpu piepildījumu ievērošanu, plūsmu organizēšanu u.c. prasībām. Ir izstrādāti federāciju drošības protokoli un skolu iekšējās kārtības noteikumi Covid 19 drošības prasību ievērošanai. Ir nepieciešamās zināšanas un pieredze, lai treniņu process varētu notikt maksimāli drošā vidē.

Skolēniem ir nepieciešams nodarboties ar sev svarīgām lietām, attīstīt sevi, jo šajos apstākļos tiek būtiski traucēta bērnu un jauniešu mentālā veselība, un tās sekas būs jūtamas vēl daudzu gadu garumā.

Mums ir jāprot sadzīvot  ar pandēmiju – jau vairāk kā divus gadus esam nemitīgā stresā: plānojot plūsmas, uzraugot noteikumu ievērošanu, pārplānojot mācību darbu neskaitāmas reizes: klātienē, attālināti, daļa skolēnu skolā, daļa mājās, skolotāji un /vai skolēni karantīnā….. skolu komandām  taču jādara savi darbi: jārada apstākļi skolā, lai skolotāji varētu  mācīt bērnus un bērni varētu mācīties.

Esam vērsti uz sadarbību un situācijas uzlabošanu.