Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Kā dalībai streikā pieteikties augstskolām un koledžām, kurās nav nodibināta LIZDA arodorganizācija?

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina ikvienu izglītības un zinātnes nozares darbinieku,  gan LIZDA biedru, gan pārējos nozarē strādājošos (pedagogus, tehniskos darbiniekus, izglītības iestāžu vadītājus) –  PIEVIENOTIES BEZTERMIŅA STREIKAM,  kas tiks uzsākts no š.g. 19. septembra,   lai KOPĀ paustu neapmierinātību par esošo situāciju nozarē un  KOPĀ panāktu streika prasību izpildi! 

 

 

Lai augstākās izglītības iestāde, kurā nav nodibināta LIZDA arodorganizācija, varētu piedalīties streikā:

  1. darbiniekiem līdz š.g. 7.septembrim jāiesniedz iesniegums kopā ar streikotāju sarakstu augstākās izglītības iestādes administrācijai;
  2. darbiniekiem līdz š.g. 7.septembrim jāiesniedz iesniegumu kopā ar streikotāju saraksta kopiju LIZDA priekšsēdētājas vietniecei Irinai Avdejevai (irina.avdejeva@lizda.lv, 27897771), lai LIZDA pārstāvji varētu apkopot visu streikotāju kopējo skaitu Latvijā, kas nepieciešams iesniedzot streika pieteikumu.

Aicinām, saskaņojot ar augstākās izglītības iestādes administrāciju, izglītības iestādē  izvietot plakātu ar aicinājumu darbiniekiem piedalīties streikā.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar LIZDA biroju (lizda@lizda.lv, 26109595).

Atgādinām, ka LIZDA,  jau ilgstoši nespējot panākt vienošanos ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) par visu izglītība līmeņu pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izstrādes un darba slodzes sabalansēšanas jautājumiem, ar streiku vēlas pievērst atbildīgo valsts amatpersonu un sabiedrības uzmanību kritiskajai  situācijai nozarē,  pieprasot:

  1. Ministru kabinetā apstiprināt pedagogu algas paaugstināšanas grafiku 2023.‑2027.gadam, saskaņā ar Izglītības likumu un Izglītības attīstības pamatnostādnēm (prasību izklāsts);
  2. darba slodzes sabalansēšanu visiem pedagogiem no 2023. gada (prasību izklāsts par darba slodzēm).

LIZDA prasības attiecībā uz augstākās izglītības pedagogu

zemākās darba algas paaugstināšanas grafiku

 

Akadēmiskā personāla amati

IZM piedāvājums (EUR)

01.01.2023.

LIZDA prasība

(EUR)

01.01.2023.

Asistents 798 1527
Lektors 1000 1908,75
Docents 1250 2385,94
Asociētais profesors 1562 2982,42
Profesors 1951 3728,03

 

LIZDA pieprasa katru gadu palielināt zemāko mēneša darba algas likmi par 8,4%, un papildus ņemt vērā inflācijas rādītājus. Akadēmisko amatu zemākajām likmēm ievērots princips – katra zemākā akadēmiskā amata pozīcija ietver vismaz 80% no nākošās akadēmiskās pozīcijas.

LIZDA prasība ir  pilnībā ieviest akadēmiskās karjeras modeli no 2024./2025. studiju gada.

 

TIKAI  KOPĀ varam iestāties par mūsu tiesībām, kas jau vairāku gadu garumā NETIEK ievērotas, un panākt streika prasību izpildi!