Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Kā dalībai streikā un gājienā pieteikties LIZDA pirmorganizācijām?

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina
ikvienu izglītības un zinātnes nozares darbinieku,  gan LIZDA biedru, gan pārējos nozarē strādājošos
(pedagogus, tehniskos darbiniekus, izglītības iestāžu vadītājus)
PIEVIENOTIES PROTESTA GĀJIENAM UN TRĪS DIENU STREIKAM,
kas tiks uzsākts 24. aprīlī, lai kopā paustu neapmierinātību ar esošo situāciju nozarē,
ar spēkā esošu likumu nepildīšanu un
lai KOPĀ panāktu streika prasību izpildi!

 

LIZDA streika prasību pamatojuma izklāsts

LIZDA streika prasību izklāsts par pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku pēc vienošanās ar IZM

LIZDA streika prasību izklāsts par pedagogu darba slodzes sabalansēšanu pēc vienošanās ar IZM

 

 

Streika pirmajā dienā  – š.g. 24.aprīlī, Rīgā tiks rīkots vērienīgs protesta gājiens no plkst.11.00 līdz plkst.15.00 maršrutā (Bruņinieku iela –  Tērbatas iela – Elizabetes iela – Brīvības iela (gar Ministru kabinetu)– Vaļņu iela (gar Izglītības un zinātnes ministriju) – Torņu iela – Jēkaba iela (gar Saeimu) – Doma laukums). Gājienā noslēgumā – Doma laukumā plānota sapulce ar uzrunām.

 

Lai LIZDA pirmorganizācijas biedri varētu piedalīties streikā un gājienā:

LIZDA pirmorganizācijām, kas jau 2022. gadā septembrī  sasauca pirmorganizāciju sapulces un lēma par pievienošanos streikam – otrreiz sapulce nav jāsasauc, jo pirmorganizācijas lēmums par atbalstu streikam jau ir pieņemts. Savukārt, ja 2022. gadā septembrī  sapulce netika sasaukta, tad tā jāsasauc. Sapulcē ir jāpiedalās vismaz pusei no pirmorganizācijas biedriem, taču arodbiedrības sapulcē var tikt aicināti piedalīties arī pārējie iestādes darbinieki, kas nav arodbiedrības biedri. Taču pirmorganizācijas balsojumā piedalās tikai LIZDA biedri.

LIZDA pirmorganizācijas priekšsēdētājs:

1.      katras LIZDA dalīborganizācijas noteiktā termiņā (bet ne vēlāk kā līdz š.g. 5.aprīlim) iesniedz  sava novada vai pilsētas  LIZDA dalīborganizācijas priekšsēdētājam (kontakti) apkopotu streika dalībnieku sarakstu. Tiek veidoti divi atsevišķi streikotāju saraksti – vienā fiksējot  LIZDA biedrus, kuri streikos, un otrā  – pārējos  iestādes darbiniekus.

2.      ne vēlāk kā līdz š.g. 14. aprīlim informē savu izglītības iestādes vadītāju, iesniedzot veidlapu par dalību streikā kopā ar streikotāju sarakstu, NENORĀDOT, kuri no streikotājiem ir LIZDA biedri un kuri nav.

Gadījumā ja vairākums no pirmorganizācijas biedriem  lēmuši nepievienoties streikam, bet atsevišķi LIZDA biedri un iestādes darbinieki vēlas piedalīties streikā un gājienā – to drīkst darīt, LIZDA dalīborganizācijas noteiktā termiņā, bet ne vēlāk kā līdz š.g. 4.aprīlim, INDIVIDUĀLI iesniedzot  LIZDA dalīborganizācijas priekšsēdētājam iesniegumu par dalību streikā un gājienā un līdz š.g. 14.aprīlim informējot izglītības iestādes vadītāju.

LIZDA informē, ka izglītības un zinātnes nozares darbinieku streika laikā darbinieki  neveic savus darba pienākumus un viņiem ir tiesības neatrasties darba vietā.


Pieteikšanās dalībai gājienā:

LIZDA pirmorganizācijas priekšsēdētājs apkopo gājiena dalībnieku skaitu un iesniedz LIZDA dalīborganizācijas priekšsēdētājam, viņa noteiktā termiņā, bet ne vēlāk kā līdz š.g. 4. aprīlim.

Sīkāka tehniskā informācija par streiku un gājienu kopā ar veidlapu paraugiem ir izsūtīta visiem LIZDA dalīborganizāciju priekšsēdētājiem (kontakti).