Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Kādas prasmes un iemaņas vajadzīgas veiksmīgam sociālajam dialogam?

Īstenojot Innovation Norway atbalstītu projektu “Sociālā dialoga uzlabošana izglītībā – Norvēģijas un Latvijas pieredze”, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) rīkos aptauju par nepieciešamajām prasmēm un kompetencēm (zināšanām) vadot sociālo dialogu. Aptaujā piedalīsies LIZDA Padomes locekļi.

LIZDA īsteno Innovation Norway atbalstītu projektu “Sociālā dialoga uzlabošana izglītībā – Norvēģijas un Latvijas pieredze”, kura ietvaros tiek veidota informācijas un apmācību e-platforma LIZDA biedriem un sadarbības partneriem. Lai pēc iespējas pilnvērtīgāk veidotu e-platformas saturu, nepieciešams izzināt LIZDA biedru informācijas un profesionālās kvalifikācijas vajadzības sociālā dialoga uzlabošanai, tādēļ LIZDA Padomes locekļi tiks aicināti aizpildīt aptauju!

 

LIZDA priekšsēdētāja INGA VANAGA:

“Profesionāls sociālais dialogs ir viens no demokrātiskas valsts elementiem. Būtiski, lai kopīgā sadarbībā starp LIZDA, LIVA, LPS, LLPA, IZM tas tiktu uzlabots, pilnveidojot izpratni par sadarbības ietekmi uz darba produktivitāti, koplīgumu un ģenerālvienošanās lomu, komunikācijas nozīmīgumu. Mums ir svarīgi apzināt arodorganizāciju līderu viedokli, lai noskaidrotu, par kādiem tematiem prioritāri jārīko mācības, kāda papildus palīdzība nepieciešama, lai stiprinātu divpusējo un trīspusējo sociālo dialogu. Ja uzlabosies sociālais dialogs, tad uzlabosies arī nozarē strādājošo profesionālās dzīves kvalitāte, kas ilgtermiņā ietekmē arī izglītības nozares un kopējo valsts attīstību!”

 

 

Projekta ietvaros paredzētas šādas galvenās aktivitātes:

· E-platformas izstrāde un ieviešana, lai nodrošinātu informāciju un mācības LIZDA arodorganizāciju un pirmorganizāciju vadītājiem, sadarbības partneriem;

· LIZDA valdes pieredzes vizīte Norvēģijā, lai iegūtu informāciju par Norvēģijas izglītības arodbiedrību darbu un sociālā dialoga veidošanu;

· Sociālā dialoga reģionālie forumi Liepājā, Valmierā, Rēzeknē un Jelgavā, un projekta noslēguma konference Rīgā.

 

 

Sociālā dialoga forumos plānots ne tikai dalīties pieredzē un uzlabot sadarbību, bet arī popularizēt vairākus labās prakses dokumentus, piemēram, darba koplīgumu un ģenerālvienošanos. Projekta īstenošanas gaitā kā sadarbības partneri ir piesaistīti: Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas izglītības vadītāju asociācija, Latvijas Lielo pilsētu asociācija. Sadarbības organizācija Norvēģijā – Izglītības darbinieku arodbiedrība, Finnmark nodaļa, Alta.

*Projekta īstenošanas gaitā iespējamas izmaiņas, ņemot vērā ārkārtējo situāciju, Covid-19 izplatību.