Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Kolēģi no Balvu novada viesojas Valmierā

LIZDA Balvu novada arodorganizācijas pirmorganizāciju priekšsēdētāji šomēnes bija devušies pieredzes apmaiņas braucienā uz Valmieru, kur kolēģus uzņēma radošā Valmieras novada arodorganizācijas priekšsēdētāja Zinta Irbe.

Ligita Bukovska-Pole, LIZDA Balvu novada arodorganizācijas priekšsēdētāja dalās iespaidos.?Apciemojām Valmieras Viestura vidusskolu, kas ir viena no lielākajām vidusskolām Valmierā.?Valmieras Jaunatnes centru “Vinda”, kur kvalitatīvi var pavadīt savu brīvo laiku ikviens Valmieras novada bērns un jaunietis, veicinot savu radošo un intelektuālo izaugsmi, savu spēju apzināšanos, talantu izkopšanu, kā arī praktisko dzīves prasmju apguvi, sekmējot profesijas izvēli.?Lai kaut nedaudz apstātos no ikdienas steigas un rūpēm, apskatījām ekspozīciju fantāziju zemē “Neonija” un vakara izskaņā ļāvāmies mūzikas skaņām Jāņa Šipkēvica solo koncertā “Siltā gaismā”.Paldies ikvienam, kas iesaistījās, lai šis brauciens izdotos!