Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Konference par Profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība šonedēļ piedalījusies profesionālās izglītības iestāžu direktoru, to vietnieku, nozaru un konventu pārstāvju, sociālo partneru un politikas veidotāju konferencē par Profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību.

Valsts izglītības satura centra īstenoto ESF projektu ietvaros – ”Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Nr.8.5.3.0/16/I/001, SAM 853) un “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (Nr.8.5.2.0/16/I/001, SAM 852) – 2022.gada 30.novembrī notikusi profesionālās izglītības iestāžu direktoru, to vietnieku un citus administrācijas pārstāvju, nozaru un konventu pārstāvju, sociālo un sadarbība partneru, politikas veidotāju, darba devēju, projektu īstenotāju noslēguma konference.