Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Kooperatīvā sabiedrība “Skolu krājaizdevu sabiedrība” biedriem!

Kooperatīvā sabiedrība „Skolu krājaizdevu sabiedrība” informē, ka ikgadējā kopsapulce notiks 2020.gada 30.jūnijā plkst. 12.30. Kopsapulces norises vieta Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 2.stāvā zālē. Reģistrācija no plkst.12.00.

 

 

Kopsapulces darba kārtība:

 1. Valdes ziņojums;
 2. Revīzijas komisijas ziņojums;
 3. Kredītkomitejas ziņojums;
 4. Gada pārskata apstiprināšana;
 5. Biedru izslēgšana;
 6. Kredītkomitejas locekļu vēlēšanas;
 7. Kredītkomitejas priekšsēdētāja vēlēšanas;
 8. Uzņemto biedru apstiprināšana;
 9. 2019./2020.gada laikā valdes pieņemto lēmumu apstiprināšana;
 10. Sabiedrības “Darbības plāna 2020.gadam” apstiprināšana
 11. Dažādi

Lai kopsapulces laikā būtu iespēja nodrošināt ar COVID-19 ierobežošanu saistītās drošības prasības,  par savu ierašanos lūdzu obligāti informēt “Skolu krājaizdevu sabiedrība” grāmatvedi Ivetu Flesneri (tel.27897783).

Skolu KS Valde