Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Kuldīgas starpnovadu arodorganizācija noslēdz ģenerālvienošanos ar pašvaldību

LIZDA Kuldīgas Starpnovadu arodorganizācija noslēgusi ģenerālvienošanos ar Kuldīgas novada pašvaldību. Ģenerālvienošanās noslēgta uz vienu gadu.

“Šis svarīgais dokuments tiek parakstīts jau otro reizi, jo iepriekšējā termiņš bija beidzies. Izdarījām dažus labojumus, precizējumus un noslēdzām. Varam būt ļoti gandarīti, ka pašvaldība ir atvērta sadarbībai, regulāri pārrunājam mums svarīgos jautājumus, gan par pirmsskolas pedagogu algām, gan par citiem aktuāliem izglītības jautājumiem,” uzsver Kuldīgas starpnovadu AO priekšēdētāja Aiga Šēnberga.

Ģenerālvienošanās ir dokuments, kas attiecas uz visiem Kuldīgas novada pedagogiem, kurš sniedz daudzveidīgas un dažādas sociālās garantijas (pabalstus, papildus brīvdienas, veselības apdrošināšanu u.c.).