Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Lai mazinātu vilšanos nozarē, LIZDA lūdz pirmsskolas un speciālās izglītības iestāžu darbiniekiem izmaksāt 150 euro lielu vienreizēju pabalstu

Ņemot vērā pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku vilšanos par saņemtās piemaksas apmēru par darbu pandēmijas apstākļos, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība vērsusies pie likumdevējiem, lūdzot papildus piemaksai izmaksāt vienreizēju pabalstu 150 euro apmērā, kas kompensētu nodokļos “izkusušo” piemaksas daļu.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA), kā arī daudzas arodorganizācijas savos e-pastos un sociālajos kontos katru dienu saņem neskaitāmus vaicājumus no pedagogiem, pedagogu palīgiem un skolotāju palīgiem par to, kādēļ cerētā piemaksa par dabu pandēmijas apstākļos ir pārvērtusies par jūtami mazāku summu izglītības sistēmas darbinieku kontos.

Jāatgādina, ka valdība lēma novirzīt 6 340 018 euro vienreizējas piemaksas piešķiršanai pirmsskolas izglītības iestāžu un speciālās izglītības iestāžu darbiniekiem un administrācijai par darbu Covid-19 laikā. Tiesa, šīs piemaksas apmērs tika noteikts, ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Līdz ar to pirmsskolas darbinieku cerības saņemt solītos 300 euro rezultējās ar teju uz pusi mazāku summu “uz rokas”, jo darba devēji bija spiesti ieturēt ap 50% no piemaksas, iekļaujot gan darba devēja, gan darba ņēmēja nodokļu daļu.
Lai mazinātu pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku vilšanos, LIZDA vērsusies pie nozares ministrijām un Saeimas ar lūgumu papildināt “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu” ar jaunu pantu, nosakot, ka, lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības radīto negatīvo ietekmi, kas saistīta ar palielinātu darba apjomu, paaugstinātu risku darbinieku drošībai un veselībai un paaugstinātu psiholoģisko slodzi, tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts 150 euro apmērā par vienu likmi:

1) pirmsskolas izglītības iestāžu un speciālās izglītības iestāžu pedagogiem (tai skaitā pedagogu palīgiem);

2) personām, kuras sniedz aukles pakalpojumus pirmsskolas izglītības iestādēs un speciālās izglītības iestādēs (auklēm, skolotāja palīgiem).

Savukārt Ministru kabinetam 10 darba dienu laikā no šo grozījumu spēkā stāšanās dienas būtu jānosaka kārtība, kādā tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts 150 euro apmērā.

LIZDA ir pateicīga par vienreizējo piemaksu par darbu Covid-19 pandēmijas laikā, atbalstot speciālistus, kuri savus darba pienākumus veic paaugstinātas bīstamības apstākļos, taču, neraugoties uz likumdevēju pretimnākšanu, daudzi izglītības sistēmas darbinieki joprojām jūtas vīlušies vairāku apsvērumu dēļ.
Pirmkārt, rīkojumā un rīkojuma anotācijā netika norādīts periods, par kuru tika veikta piemaksa, un periods kādā piemaksa ir izmaksājama. Līdz ar to interpretācija piemaksu izmaksā dažādās pašvaldībās bija atšķirīga, tajā skaitā, izmaksājamās piemaksas apjoms tika samazināts kā pamatojumu norādot to, ka piešķirtais finansējums visām rīkojumā noteiktajām personām pilnā apmērā nav pietiekams, kā arī vairākās pašvaldībās piemaksas izmaksa nezināmu iemeslu dēļ vēl joprojām nav izmaksāta.
Otrkārt, publiskajā telpā plaši izskanēja informācija, ka tiks piešķirta piemaksa 300 euro apmērā, bet tā kā tika ieturēti gan darba devēja, gan darba ņēmēja nodokļi, rezultātā piemaksas apmērs, kas tika faktiski saņemts, saruka gandrīz par 50%.
Līdz ar to, lai kompensētu atšķirības, LIZDA lūdz izvērtēt iespēju piešķirt vienreizēju pabalstu 150 euro apmērā pirmsskolas izglītības iestāžu un speciālās izglītības iestāžu pedagogiem (tai skaitā pedagogu palīgiem) un personām, kuras sniedz aukles pakalpojumus pirmsskolas izglītības iestādēs un speciālās izglītības iestādēs (auklēm, skolotāja palīgiem), kā arī tehniskajam personālam.
LIZDA preventīvi atgādina: piešķirot piemaksas par darbu Covid-19 pandēmijas laikā, kā arī papildu finansējumu individuālo konsultāciju sniegšanai, nav ņemts vērā fakts, ka šādas papildus piemaksas ietekmēs vidējās izpeļņas aprēķinu, kas, saskaņā ar Darba likumu, būs jāizmaksā par laiku, kad darbinieks atradīsies ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā vai papildatvaļinājumā. Tā kā šāds paildus finansējums vidējās izpeļņas palielinājumam izglītības iestāžu plānotajā budžetā pagaidām nav paredzēts, likumdevējiem par šo jautājumu būtu jāsāk domāt laicīgi un būtu jāpiešķir papildu finansējums atvaļinājuma naudas izmaksai pirmsskolas un speciālās izglītības iestādēs strādājošajiem, kuri saņēma vienreizēju piemaksu par darbu Covid-19 pandēmijas laikā, kā arī vispārējās izglītības iestāžu skolotājiem un atbalsta personālam un profesionālās izglītība iestāžu vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotājiem, kuri sniedza papildu individuālās konsultācijas.