Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Lai panāktu labākus nosacījumus pedagogu noslodzē un atalgojumā, LIZDA aicina visus pedagogus piedalīties aptaujā

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina visus pedagogus (izņemot augstskolu mācībspēkus) līdz 2021. gada 14. februārim (ieskaitot) piedalīties aptaujā par darba algas un darba slodzes veidošanu, kā arī pedagogu profesionālās izdegšanas riskiem. Pētījuma rezultātus LIZDA izmantos kā argumentus, lai iestātos par pedagogu kā darba ņēmēju viedokli – par darba slodzes un tai atbilstošas darba samaksas noteikšanu. 

Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) ir izveidota darba grupa, lai pilnveidotu pedagogu darba samaksas finansēšanas modeli. Darba grupā vairākums dalībnieku ir IZM vadošie ierēdņi.  Lai noskaidrotu pedagogu viedokli par slodzēm, atalgojumu, piemaksām, darba kvalitāti un profesionālo izdegšanu, LIZDA rīko anonīmu elektronisku izglītības iestāžu pedagogu aptauju. Aptaujas rezultātus LIZDA izmantos sarunās ar IZM par pedagogu jauno atalgojuma modeli.

Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja:  

Pedagogi, šī ir mūsu iespēja mainīt mūsu darba ikdienu! Aicinām atbildēt atklāti un anketas atbildēs atspoguļot patieso darba ikdienu, lai varam aizstāvēt pedagogu intereses, lai nepieļautu neapmaksātus papildus darbus un novērstu profesionālo izdegšanu. Aptaujas rezultāti ir ļoti būtiski, jo tie palīdzēs LIZDA aizstāvēt pedagogu intereses darba grupā. Diemžēl tajā darba ņēmējus pārstāv tikai LIZDA. Jaunajai darba slodzes un samaksas sistēmai jābūt tādai, lai iegūtu ikviens, lai būtu sabalansēta darba slodze un cienīga darba samaksa. Daudzi pedagogi pēdējo gadu laikā, īstenojot jaunās reformas un saskaroties ar iepriekšējā darba samaksas modeļa nepilnībā, ir gana daudz dāvinājuši savu laiku darbam, atņēmuši to sev un saviem tuvajiem. Pietiek. Šoreiz jābūt būtiskām pārmaiņām, lai mēs kopā paaugstinātu pedagogu profesionālās dzīves kvalitāti. ” 

Pētījuma rezultātus LIZDA izmantos kā argumentus, lai iestātos par pedagogu kā darba ņēmēju viedokli – par darba slodzes un tai atbilstošas darba samaksas noteikšanu.

LIZDA uzskata, ka darba slodzes palielināšana neatrisinās pedagogu trūkumu, bet radīs lielāku risku profesionālajai izdegšanai, un ilgtermiņā – tieši otrādi, var radīt papildus pedagogu vakances.

LIZDA lūdz pedagogus uz aptaujas jautājumiem atbildēt godīgi, paužot savu patieso viedokli. Anonimitāte tiek pilnībā garantēta un iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Jūsu viedoklis ir ļoti svarīgs, lai mēs varētu sniegt pētījumā balstītus argumentus pedagogu darba samaksas pilnveidošanai!

Aptauju aizpildīt šeit!