Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība apgūst pieredzi par sociālo dialogu ceļā uz skolotāja profesijas pievilcīguma veicināšanu

Maija pēdējās dienās Latvijas Izglītība un zinātnes darbinieku (LIZDA) eksperte izglītības jautājumos Gita Srazdiņa Bukarestē, Rumānijā piedalījās Eiropas Izglītības arodbiedrību komitejas (ETUCE) un Eiropas Izglītības darba devēju federācijas (EFEE) rīkotajā pirmajā sociālo partneru kapacitātes stiprināšanas seminārā projekta “Sociālais dialogs ceļā uz skolotāja profesijas pievilcīguma veicināšanu” (Towards a Framework of Action on Attractiveness of the Teaching Proffession through effective Social Dialogue in Education) ietvaros. Šī semināra mērķis bija dalīties ar jaunākajiem pētījumiem, ņemot vērā pašreizējos un nākotnes izaicinājumus Eiropas izglītības sistēmā. Seminārā tika izvērtēta 2018. gadā ETUCE un EFEE pieņemtā deklarācija par skolotāja profesijas nozīmi un vērtību kvalitatīva, bērncentrēta, iekļaujoša un ilgstpējīga izglītības procesa nodrošināšanai. Seminārā piedalījās 15 Eiropas valstu pārstāvji.

Notingemas Universitātes Izglītības vadības un politikas studiju profesors Hovards Stīvensons uzsvēra, ka skolotāja profesijas zemā pievilcība ir izskaidrojama ar demogrāfiskajiem faktoriem, valsts investīciju saistībām un valsts izglītības politikas prioritātēm.

Liela daļa diskusijas tika veltīta jautājumam kā palielināt skolotāju motivāciju un profesijas pievilcību. Tika minēti vairāki rīki, kas to varētu veicināt: uzlaboti darba apstākļi, lielāks atalgojums, profesionālā pilnveide, mentorings.

Diskusijā pie apaļā galda kopā ar izglītības iestāžu vadītājiem, arodbiedrību pārstāvjiem un studentu organizāciju pārstāvjiem tika apspriestas “nākotnes skolotāja” iezīmes un akcentētas vairākas problēmas profesijā, kā piemēram, ilgstspējīgas darba vides saglabāšanas nozīme gan studentiem, gan jau strādājošiem skolotājiem (digitalizācijas kontekstā, ko veicināja Covid-19 pandēmija).

Diskusiju laikā, kas tika organizētas darba grupās, kā arī debatēs, dalībnieki koncentrēja uzmanību dažādām skolotāju profesionālajām iemaņām; mācību resursiem un stratēģijām, lai ieviestu jauninājumus, atbilstoši nākotnes izaicinājumiem; nepieciešamību stiprināt mācīšanas prasmes, lai veicinātu novatoriskas un iekļaujošas izglītības mācību metodes; digitālo pratību un valsts ieguldījumu profesionālajā attīstībā un jaunu pedagogu piesaistē. Liela uzmanība tika pievērsta arī psihoemocionālajiem riskiem un stresa pārvaldībai. Tika aktualizēts jautājums par bēgļu un imigrantu integrāciju izglītības procesā.

Semināra noslēgumā vairāku valstu pārstāvji – izglītības iestāžu vadītāji, izglītības pārvalžu vadītāji un arodbiedrību pārstāvji – dalījās pieredzē kā praksē attīsta sociālo dialogu, kādus rīkus (mentoringu, psiholoģisko atbalstu, profesionālo pilnveidi, u.c.) izmanto, lai veicinātu skolotāju labbūtību un motivētu jaunos skolotājus.

ETUCE un EFEE uzstāja uz nepieciešamību nodrošināt efektīvu sociālo dialogu gan valsts, gan Eiropas līmenī, lai panāktu labākus darba apstākļus un veicinātu skolotāja profesijas pievilcīgumu.

Jau rudenī, 14. un 15. septembrī tiek plānots otrais darba seminārs šī projekta ietvaros, kas notiks Rīgā.