Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Latvijas Koledžu asociācija atbalsta LIZDA pozīciju par streika norisi un izvirzītās prasības

Latvijas Koledžu asociācija ir iepazinusies Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) vēstuli Nr.99 (24.08.2022.) par pedagogu darba samaksas paaugstināšanu.

LIZDA jau ilgstoši nespējot panākt vienošanos ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) par pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izstrādes un darba slodzes sabalansēšanas jautājumiem, IZM ir adresējusi vēstuli (18.08.2022.), kurā, pamatojoties uz Darba strīdu likuma 14.pantu, tiek izvirzītas sekojošas prasības:

  • Izglītības likuma 53. panta trešās daļas izpilde, kas nosaka, ka pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā. Pedagogu darba samaksas grafiks jāizstrādā saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam noteiktajiem pedagogu darba samaksas palielinājuma principiem un plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem un jāapstiprina nākamo piecu gadu periodam sākot no 2023. gada./
  • Darba slodzes sabalansēšana visiem pedagogiem no 2023. gada.

Latvijas Koledžu asociācija atbalsta LIZDA prasības, tai skaitā, prasību ievērot Izglītības likuma 53. pantā noteikto regulējumu.

Ņemot vērā to, ka IZM nav piekritusi LIZDA izvirzītajām prasībām un nav arī izdevies rast kompromisu izlīgšanas komisijā, Latvijas Koledžu asociācijas biedri ir pieņēmuši lēmumu konceptuāli atbalstīt LIZDA pozīciju par streika norisi un tās izvirzītās prasības, jo ir nepieciešams panākt pārskatāmas, pārdomātas un godīgas darba samaksas finansēšanas sistēmas ieviešanu arī attiecībā uz augstākās izglītības institūcijām, lai novērstu nepietiekamo augstākās izglītības finansējumu, tajā skaitā, koledžās.