Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Latvijas Lielo pilsētu asociācija atbalsta LIZDA un uzskata, ka sarunas jārisina, piedaloties Ministru prezidentam Kariņam un finanšu ministram Reiram

Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA) ir iepazinusies ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (turpmāk – LIZDA) vēstuli par LIZDA organizētā streika norisi un sniedz LLPA viedokli.

LLPA biedru pārstāvji š.g. 24. augustā tikās ar izglītības un zinātnes ministri A. Muižnieci, pārrunājot ar ministri valstspilsētu pašvaldību viedokli pa pedagogu darba samaksu. Informējam, ka LLPA viedoklis par pedagogu darba samaksu ir šāds:

  1. LLPA joprojām uztur viedokli par nepieciešamību nodrošināt valsts mērķdotācijas pieaugumu pašvaldībām, nevis tikai pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes pieaugumu. Ministru kabineta noteikumu “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” MK sēdes protokollēmuma 8.punkts „Pieņemt zināšanai, ka, lai veicinātu skolu tīkla sakārtošanu 2023.-2025. gadā, neatkarīgi no zemākās mēneša darba algas likmes izmaiņām, nav plānots attiecīgajā apmērā palielināt mērķdotācijas apmēru uz vienu izglītojamo pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” kavē kvalificētu pedagogu piesaisti nozarei, kā arī pašvaldībām nav izprotams arguments, ka šāda rīcība veicinās skolu tīkla sakārtošanu;
  2. attiecībā uz pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšanu jāņem vērā to ietekmi uz pašvaldību budžetiem, vērtējot pašvaldību iespējas to nodrošināt. LLPA ieskatā šim pedagogu darba samaksas pieaugumam jābūt sadalītam starp valsti un pašvaldību;
  3. nav atbalstāms, ka skolu tīkla sakārtošanas izvērtēšanas procesā (kas turpmāk būs saistīts arī ar pedagogu darba samaksas jautājumiem) vienīgais rādītājs būs skolotāja un skolēna skaita proporcija.

 

Ņemot vērā jautājuma par pedagogu darba samaksu būtiskumu, LLPA cer uz kopīgu risinājumu jau tuvākajā laikā. Izglītojamo interesēs LLPA aicina iesaistītās puses rast kompromisu un informēt par to sabiedrību.

LLPA ieskatā pedagogu darba samaksas un darba slodzes jautājumi šajā LIZDA un IZM sarunu posmā jārisina, piedaloties Ministru prezidentam A.K.Kariņam un finanšu ministram J.Reiram.