Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Latvijas pedagogiem atbalstu izsaka arī kolēģi no Igaunijas

Atbalstot Latvijas vispārējās izglītības sistēmas pedagogu un LIZDA cīņu par godīgākiem principiem darba slodzes un atalgojuma sistēmā, vēstuli Latvijas Republikas Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam, Izglītības ministrei Ilgai Šuplinskai, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītājam Arvilam Ašeradenam, Latvijas Pašvaldību savienībai, Latvijas izglītības vadītāju asociācijai, kā arī Eiropas Arodbiedrību konfederācijas Izglītības komitejas vadītājai Susanai Flokenai (Susan Flocken) ir nosūtījusi gan Lietuvas Izglītības un zinātnes arodbiedrība, gan šonedēļ arī Igaunijas Izglītības personāla savienība.

Igaunijas Izglītības personāla savienība (EEPU) ir neatkarīga brīvprātīga arodbiedrību organizācija, kuras darbība balstās uz demokrātiju, suverenitāti un neatkarīgu lēmumu pieņemšanu, koleģiāla vadība un sabiedrības darbība. Kolēģi no Igaunijas atbalsta LIZDA prasības nodrošināt taisnīgu darba slodzi un samaksas sistēmu vispārējās izglītības skolotājiem Latvijā.

Ar savu vēstuli EEPU izrāda atbalstu un solidaritāti LIZDA prasībām uzlabot skolotāju noslodzes un samaksas modeli vispārējā izglītībā Latvijā. EEPU uzskata, ka vispārējās izglītības skolotāji ir tie, kas veido izglītības pamatu, un viņu apmierinātība ar darbu, līdzsvarota slodze un taisnīgs atalgojums ir svarīgi izglītības kvalitātes priekšnoteikumi. EEPU atbalsta šādas LIZDA prasības:

1. Vispārējās izglītības skolotāju slodzei jābūt līdzsvarotai starp kontaktstundām un citiem pienākumiem atvēlāmo darba laiku. 40 stundu darba nedēļa ir iespējama tikai tad, ja slodzes sadalījuma attiecība ir noteikta līdz 60% kontaktstundām (līdz 24 kontaktstundām nedēļā) un 40% citiem pienākumiem.

2. Vispārējās izglītības skolotāju samaksa nedrīkst būt zemākai par vidējo bruto algu valsts sektorā nodarbinātajiem.

3. Lai nodrošinātu izglītības ilgtspēju, nepieciešama pārdomāta stratēģija un budžeta resursu piešķiršana, lai piesaistītu jauniešus skolotāja profesijai.

4. Jāizstrādā jauno pedagogu metodiskā, finansiālā un materiālā atbalsta sistēma. EEPU aicina Latvijas politiķus apsvērt LIZDA prasību un centienus atbalstīt jaunos skolotājus Latvijā, izstrādājot un īstenojot īpašu atbalsta programmu. Mentoram un metodiskajam atbalstam ir izšķiroša nozīme, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un kvalitatīvu uzticību skolotāja profesijai.

5. Pirmsskolas izglītība ir viens no svarīgākajiem bērna izglītošanās procesa posmiem, tādēļ pirmsskolas pedagogu atalgojumam jābūt pielīdzinātam pārējo vispārējās izglītības pedagogu atalgojumam. Mēs atbalstām LIZDA prasības par to, ka pirmsskolas pedagoga vienas nostrādātās stundas likmei jābūt ekvivalentai ar jebkurā citā izglītības iestādē strādājošā pedagoga vienas nostrādātās stundas likmi. Mēs atbalstām LIZDA prasību, lai pirmsskolas skolotāju vienas darba stundas izmaksas būtu atbilstošas citu vispārējās izglītības skolotāju vienas darba stundas izmaksām.

Tādējādi EEPU aicina Latvijas politikas veidotājus uzturēt demokrātiskas vērtības un principus un iesaistīties jēgpilnā sociālā dialogā ar LIZDA, ņemot vērā tās centienus panākt taisnīgu slodzes sadalījumu un konkurētspējīgu atalgojumu vispārējās izglītības skolotājiem Latvijā.