Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA un LBAS pauž neizpratni par Kandavas Lauksamniecības tehnikuma un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma iespējamo optimizāciju un reorganizāciju

Par Kandavas Lauksamniecības tehnikuma, tā īstenošanas vietu

un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma

iespējamo optimizāciju un reorganizāciju

 

 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) neoficiāli ir saņēmusi dokumentu par Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma, tā īstenošanas vietu un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma iespējamo optimizāciju un reorganizāciju, datēts ar 2020. gada 5. novembri. LBAS un LIZDA pauž neizpratni par sociālā dialoga neievērošanu un faktu, ka nav notikusi informācijas apmaiņa ar darbiniekiem tik svarīgā jautājumā kā izglītības iestādes reorganizācija (konkrēti Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā). Katras izglītības iestādes pamatā ir pedagogi un citi darbinieki, līdz ar to, pieņemot izglītības iestādei svarīgus lēmumus, LBAS un LIZDA aicina konsultēties ar sociālajiem partneriem gan nozares, gan izglītības iestādes līmenī. Sociālo partneru ieskatā neoficiāli izplatītajā dokumentā nav pietiekami analizēta tautsaimniecības nozaru attīstība reģionā un pieprasījums pēc specialitātēm tādās nozarēs kā kokrūpniecība, lauksaimniecība, enerģētika un informācijas un tehnoloģiju nozare. LBAS un LIZDA uzdod jautājumu Izglītības un zinātnes ministrijai – vai ir notikusi konsultēšanās par iespējamo optimizāciju un reorganizāciju ar citām nozaru ekspertu padomēm, kuru darbības joma ir iepriekš minētās nozares?

Neizpratni par sociālā dialoga īstenošanu pastiprina fakts, ka par minēto optimizāciju un reorganizāciju Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma darbinieki uzzina no masu medijiem (portāls Delfi “Reorganizēs Kuldīgas un Kandavas tehnikumus”; laikraksts “Bauskas Dzīve” raksts “Plāno reorganizēt Kuldīgas un Kandavas tehnikumus”; laikraksts “Tukuma Balss” raksts “Plāno apvienot Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu ar Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikumu”; www.diena.lvTehnikumus sagaida sāpīgi griezieni”, visas ziņas publicētas 2020. gada 17. novembrī).

Sociālie partneri Starptautiskās darba organizācijas izpratnē ir darba devēju un darbinieku organizācijas jeb arodbiedrības. Darbinieku un darba devēju organizācijas atšķiras no pilsoniskās sabiedrības organizācijām ar to, ka pirmie pārstāv reālu ekonomiku un to leģitimitāti veido biedri.[1] Līdz ar to darbinieku un darba devēju organizācijas darbojas ne tikai savu biedru labā, bet visu darbinieku vai visu darba devēju labā. To iesaiste sociālajā dialogā uzliek pienākumu ne tikai darīt zināmas un aizstāvēt savu biedru intereses, bet rast kompromisus un veicināt lēmumus visas sabiedrības un ekonomikas labā. Līdz ar to aicinām konsultēties un informēt sociālos partnerus par būtiskām izmaiņām izglītības iestāžu darbībā gan nozaru, gan izglītības iestādes līmenī.

Aicinām šī gada pēdējās vai nākamā gada pirmās PINTSA sēdes darba kārtībā papildus iekļaut jautājumu par Izglītības un zinātnes ministrijas vīziju un redzējumu par profesionālās izglītības attīstību Latvijā.

[1] National tripartite social dialogue: an ILO guide for improved governance / International Labour Office, Social Dialogue and Tripartism Unit, Governance and Tripartism Department. – Geneva: ILO, 2013, p. 15, 16.

LBAS UN LIZDA vēstule IZM šeit!