Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Lietuvas Izglītības un zinātnes arodbiedrība vēršas pie Latvijas augstākajām amatpersonām

Lietuvas Izglītības un zinātnes arodbiedrība vēršas pie Latvijas augstākajām amatpersonām, atbalstot LIZDA cīņu par godīgiem principiem vispārizglītojošo skolu pedagogu darba slodzes un atalgojuma sistēmā

Atbalstot Latvijas vispārējās izglītības sistēmas pedagogu un LIZDA cīņu par godīgākiem principiem darba slodzes un atalgojuma sistēmā, Lietuvas Izglītības un zinātnes arodbiedrība nosūtījusi vēstuli Latvijas Republikas Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam, Izglītības ministrei Ilgai Šuplinskai, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītājam Arvilam Ašeradenam, Latvijas Pašvaldību savienībai, Latvijas izglītības vadītāju asociācijai, kā arī Eiropas Arodbiedrību konfederācijas Izglītības komitejas vadītājai Susanai Flokenai (Susan Flocken).

Lietuvas Izglītības un zinātnes arodbiedrība, kas ir kaimiņvalsts lielākā profesionālā organizācija un kas apvieno visu līmeņu pasniedzējus, skolotājus, pirmsskolas izglītības sistēmas darbiniekus, arodskolu, universitāšu mācībspēkus un atbalsta personālu, izsaka viennozīmīgu atbalstu LIZDA prasībām attiecībā uz pedagogu atalgojuma un slodžu sistēmas sakārtošanu, kā arī Latvijas arodorganizācijas pozīciju sarunās ar Latvijas Republikas Izglītības ministriju un citiem izglītības sistēmas politikas veidotājiem parlamentārajā un valdības līmenī.

Savā vēstulē Latvijas augstākajām amatpersonām Lietuvas kolēģi norāda:

  1. Pedagogu slodzēm jābūt sabalansētām starp kontaktstundām un darba stundām, kas tiek veltītas citiem, ne mazāk būtiskiem darba pienākumiem. Lietuvas kolēģi pilnībā piekrīt LIZDA uzstādījumam, ka 40 darba stundu nedēļa ir iespējama tikai pie nosacījuma, ja šādas slodzes sadalījums ir līdz 60% kontakstundām (līdz 24 darba stundām nedēļā) un 40% citiem darba pienākumiem. Lietuvā vispārējās izglītības pedagogiem ir noteikta 36 stundu darba nedēļa, kas rezultējas kā 1512 darba stundas gadā, no tām kontakstundām atvēlot 888 stundas jeb nedaudz mazāk par 60% no kopējā darba laika.
  2. Vispārizglītojošo skolu pedagogu atalgojums nedrīkstētu būt zemāks par vidējo atalgojumu publiskajā sektorā strādājošajiem. Mēs aicinām panākt ievērojamu pieaugumu Latvijas pedagogu atalgojumu sistēmā. Kad Lietuvas valdība 2018. gadā īstenoja izglītības reformu, tās rezultātā tika nodrošinātas nozīmīgas finansiālas investīcijas skolotāju atalgojuma sistēmas reorganizācijā. Patreiz Lietuvā pedagogu minimālā likme par 36 darba stundām nedēļā ir 1216 euro, turklāt atalgojums korelējas arī ar pedagoga pieredzi un kvalifikāciju.
  3. Pārdomāta stratēģija un resursi, lai palielinātu pedagoga profesijas pievilcību jaunās paaudzes vidū. Pēdējo gadu laikā Lietuvā ir īstenota vērienīga izglītības sistēmas strukturālā reforma, kas jau šobrīd ir rezultējusies ar būtiskiem uzlabojumiem, t.i., jaunie speciālistiem atkal ir ieinteresēti strādāt izglītības sistēmā.
  4. Metodisks finanšu un materiālais atbalsts jaunajiem speciālistiem. Mēs aicinām Latvijas politiķus ieklausīties LIZDAS aicinājumos un atbalstīt centienus izstrādāt un ieviest īpašu atbalsta programmu jaunajiem pedagogiem. Izglītības reforma Lietuvā sevī iekļāva ne tikai sabalansētāku darba slodzi un atalgojuma sistēmas uzlabojumus, bet arī atbalsta programmas ieviešanu jaunajiem speciālistiem. Mentorings un metodisks atbalsts ir kritiski svarīgs jaunajiem skolotājiem, lai viņi uz skolotāja profesiju raudzītos kā uz ilgtspējīgu, noturīgu savu izvēli.
  5. Pirmsskolas izglītība ir viens no svarīgākajiem bērna izglītošanās procesa posmiem, tādēļ pirmsskolas pedagogu atalgojumam jābūt pielīdzinātam pārējo vispārējās izglītības pedagogu atalgojumam. Mēs atbalstām LIZDA prasības par to, ka pirmsskolas pedagoga vienas nostrādātās stundas likmei jābūt ekvivalentai ar jebkurā citā izglītības iestādē strādājošā pedagoga vienas nostrādātās stundas likmi.

Atbalstot LIZDA prasības par nepieciešamajiem uzlabojumiem darba slodzes un atalgojuma sistēmā, Lietuvas Izglītības un zinātnes arodbiedrība cer, ka Latvijas politikas veidotāji pārskatīs savas nostājas un ņems vērā LIZDA uzstādījumus, lai nodrošinātu godīgu slodžu sadalījumu un atalgojuma līmeni vispārizglītojošo skolu pedagogiem.