Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Limbažu starpnovadu arodorganizācija noslēdz ģenerālvienošanos ar pašvaldību

Limbažos 1. novembrī parakstīta ģenerālvienošanās starp LIZDA Limbažu starpnovadu arodorganizāciju un Limbažu novada pašvaldību.

Ģenerālvienošanās paredz sadarbības un informācijas apmaiņas attīstīšanu, izglītības iestādēs strādājošo tiesiskās aizsardzības, darba un plašu sociālo garantiju nodrošināšanu. Limbažu starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja Edīte Kaimiņa ir gandarīta par Limbažu novada domes priekšsēdētāja Didža Zemmera, priekšsēdētāja vietnieces Inetas Zariņas, pašvaldības juridiskās nodaļas vadītājas Aigas Briedes atvērtību, interesi un sapratni izglītības darbinieku darba un sociālo jautājumu risināšanā. Ģenerālvienošanās ir noslēgta uz 2 gadiem.

Attēlā: LIZDA Limbažu starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja Edīte Kaimiņa  paraksta ģenerālvienošanos ar Limbažu novada domes priekšsēdētāju Didzi Zemmeru.