Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA aicina IZM nodrošināt pirmsskolas pedagogiem pieeju digitālo mācību resursu krātuvei

Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA)  vērš uzmanību, ka pirmsskolu pedagogiem joprojām nav pieejama digitālā mācību resursu krātuve, kurā bija plānots ievietot mācību un metodiskos līdzekļus jaunā satura īstenošanai . Arodbiedrība pieprasa līdz jaunā mācību gada sākumam digitālajā krātuvē ievietot mācību nodrošināšanai nepieciešamos materiālus, pretējā gadījumā jaunā izglītības satura kvalitatīva īstenošana var tikt apdraudēta. 

Visās pirmskolas izglītības iestādēs Latvijā no šī gada septembra tiek uzsākta jaunā mācību satura un pieejas īstenošana. Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā”  (Skola 2030) pārstāvji vairākās konferencēs iepriekš ziņoja, ka digitālā mācību līdzekļu krātuve pedagogiem būs pieejama no šī gada aprīļa. Tomēr tā nav noticis. “LIZDA atbalsta  mācību satura pilnveidošanu atbilstoši mūsdienu prasībām. Tomēr  plānojot un īstenojot pārmaiņu procesus izglītībā, nepieciešams nodrošināt pedagogiem atbilstošus materiāltehniskos resursus un profesionālu atbalstu pārmaiņu īstenotājiem, pretējā gadījumā jaunā kompetenču pieejā balstītā mācību satura kvalitatīva īstenošana var tikt apdraudēta,” uzsver LIZDA eksperte izglītības jautājumos Irina Avdejeva.   Mācību un metodisko līdzekļu krātuve ir paredzēta arī pamatizglītības un vidējās izglītības posmā strādājošajiem pedagogiem, kas uzsāks īstenot jauno mācību saturu un pieeju no 2020. gada 1. septembra. LIZDA uzsver, ka svarīgi ir savlaicīgi nodrošināt pedagogus ar  visiem nepieciešamajiem resursiem, lai varētu profesionāli sagatavoties un kvalitatīvi īstenot jauno saturu un pieeju.

LIZDA nosūtījusi vēstuli Izglītības un zinātnes ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram, aicinot nekavējoties nodrošināt pedagogus ar darbam nepieciešamajiem resursiem, lai viņi varētu sagatavoties jaunajam mācību gadam un kvalitatīvi uzsākt īstenot jauno saturu un pieeju.