Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA aicina IZM steidzami iesniegt dokumentus Saeimā par Augstākās izglītības padomes locekļu kandidatūrām

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) nosūtījusi vēstuli Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputātiem ar aicinājumu steidzami izskatīt jautājumu par Augstākās izglītības padomes (AIP) sastāva apstiprināšanu Saeimā, jo esošajiem AIP pārstāvjiem pilnvaras beidzās.

 

LIZDA vērš uzmanību – Augstskolu likuma 68.pants nosaka, ka ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms AIP locekļu pilnvaru beigām izglītības un zinātnes ministrs iesniedz Saeimai apstiprināšanai AIP locekļu kandidatūras. 

 

 

Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja:

“Netiek ievērots Augstskolu likums. AIP locekļu pilnvaras beidzas 21.decembrī, mums bija jāiesniedz dokumenti IZM līdz 10.novembrim. Tikai šo pirmdien uzzinājām, ka viena organizācija nav izvirzījusi savu pārstāvi. Nav zināms, kāpēc IZM neiesniedza visus dokumentus Saeimā, ja arī šī viena organizācija objektīvu iemeslu dēļ nebija paspējusi deleģēt pārstāvi. Lēmums Saeimā būtu jāpieņem vēl šogad, lai nodrošinātu AIP darbības nepārtrauktību un ievērotu likuma normas. Šāds precedents vēl laikam nav bijis visā AIP pastāvēšanas laikā. IZM politiskā vadība rosina likvidēt AIP, neiesniedz laikus dokumentus, ko nosaka spēkā esoša likuma norma. Tas kārtējo reizi apliecina attieksmi pret nozari.”

 

 

Saskaņā ar AIP nolikumu –  AIP locekļu pilnvaru laiks ir 4 gadi. Studējošo pārstāvja pilnvaru laiks ir 2 gadi. Ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms AIP locekļu pilnvaru beigām izglītības un zinātnes ministrs iesniedz Saeimai apstiprināšanai AIP locekļu kandidatūras. AIP apstiprina Saeima. 

AIP sastāvā ir pa vienam deleģētam pārstāvim no Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Universitāšu asociācijas, Mākslas augstskolu asociācijas, Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas, Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Koledžu asociācijas, Rektoru padomes, Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Latvijas Studentu apvienības pārstāvis, kā arī pašvaldību un citu juridisko un fizisko personu dibināto augstskolu deleģēts pārstāvis. Izglītības un zinātnes ministrs saskaņā ar ieņemamo amatu (ex officio) kā Augstākās izglītības padomes loceklis pārstāv padomi valdības sēdēs. Atsaukt AIP locekli iepriekš minētās institūcijas var iesniedzot Saeimai motivētu atsaukuma rakstu. Patlaban AIP priekšsēdētājs ir Jānis Vētra.

 

LIZDA vēstule Saeimai šeit!