Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Aicinām ministrijas piedalīties LIZDA Padomes sēdē, skaidrojot finansējuma nepietiekamību profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu un mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmu pedagogu algām

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība vērsusies pie Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī pie Kultūras ministrijas, lūdzot piedalīties LIZDA Padomes sēdē, lai sniegtu skaidrojumu par finansējuma nepietiekamību profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu un mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmu pedagogu darba samaksas nodrošināšanai.

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība ( LIZDA) jau ilgstoši vērš uzmanību uz finansējuma nepietiekamību profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu un mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmu pedagogu darba samaksas nodrošināšanai.

Pamatojoties uz MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1035 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1035) un MK 21.12.2021. noteikumiem Nr.885 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” (turpmāk – MK noteikumi Nr.885) piešķirtais finansējums nav pietiekams, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu pilnā apmērā, visu pienākumu apmaksu, pedagogu darba samaksas pieaugumu un slodzes sabalansēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem.

2023.gada 13.decembrī ir plānota LIZDA Padomes sēde, kurā lūdzam rast iespēju Izglītības un zinātnes ministrijas un Kultūras ministrijas pārstāvjiem piedalīties, sniegt skaidrojumus par MK noteikumu Nr.1035 un MK noteikumu Nr.885 piemērošanu, kā arī kopīgi rast risinājumus finansējuma piešķiršanai tādā apmērā, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu pilnā apmērā, visu pienākumu apmaksu, pedagogu darba samaksas pieaugumu un slodzes sabalansēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem. Vēršam uzmanību, ja netiek nodrošināts nepieciešamais valsts finansējums, pastāv risks, ka tas var ietekmēt profesionālās ievirzes izglītības kvalitāti un izglītojamo sasniegumus ilgtermiņā, apdraudēt bērnu un jauniešu iespējas saturīgi pavadīt brīvo laiku, kā arī rada riskus nodarbinātības stabilitātei pedagogiem.